Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja

Avtorji

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

proučevanje slovenskega podeželja, razvojni potenciali

Kratka vsebina

Avtorica je s pričujočo monografijo odprla, jasno začrtala in opredelila novo strokovno področje proučevanja slovenskega podeželja, to je notranje razvojne potenciale. Njihovo poznavanje in razvijanje postaja bistven pogoj za učinkovit in sonaraven razvoj sodobnega podeželja. Delo je zahtevalo seznanitev z zelo široko tematiko, ki sega na področja sorodnih ved, tako ekonomije, agrarne ekonomike kot uprave. Končni rezultati dokazujejo, da imajo strokovno poglobljene temeljne geografske raziskave tudi neposredno uporabno vrednost. Z domišljenim izborom tematike, celovitostjo njene obravnave, izvirnim raziskovalnim pristopom in obsežnimi rezultati je avtorica proučevanje slovenskega podeželja dvignila na kakovostno višjo stopnjo, ki je primerljiva z najboljšimi tujimi dosežki na področju proučevanja podeželja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 6, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-06-0038-1