Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Avtorji

Marko Krevs (ed)
Dejan Djordjević (ed)
Nataša Pichler-Milanović (ed)

Ključne besede:

prostorski razvoj, Ljubljana, Beograd

Kratka vsebina

Knjiga na kompleksen geografski in prostorsko-načrtovalski način predstavi izzive prostorskega razvoja Ljubljane in Beograda. Zlasti so v ospredju najsodobnejši prebivalstveni, socialno-geografski, ekonomski, prometni, okoljski procesi v obravnavanih mestih in z njima tesno povezanih mestnih regijah, ki se vsebinsko, včasih tudi vzročno-posledično prepletajo s fizičnogeografskimi in obstoječimi družbenimi razmerami. Pozornost je namenjena delovanju "dnevnega mestnega sistema" (obravnavanega zlasti z vidika dnevnih migracij), razmerjem med Ljubljano oziroma Beogradom in njunima širšima vplivnima območjema, njunim položajem v sistemu središčnih naselij, funkcijskim spremembam v mestih ter strateškemu načrtovanju in geoinformatiki kot "orodjema" za spremljanje in načrtovanje prostorskega razvoja mest.

 

Poglavja

 • Preface
  Marko Krevs
 • Introducing Ljubljana
  Mirko Pak
 • Introducing Belgrade
  Branka Tošić
 • Physical-geographical factors relevant for the development of Ljubljana
  Darko Ogrin
 • Physical-geographical factors of the development of Belgrade
  Danijela Obradović-Arsić, Dejan Filipović
 • Ljubljana in the system of settlements and centres
  Simon Kušar, Nataša Pichler-Milanović
 • Urban settlements network - instrument of the spatial-functional organization of the Republic of Serbia
  Dragutin Tošić, Marija Nevenić
 • Demogeographic characteristics and processes in Ljubljana
  Dejan Rebernik
 • Demogeographic characteristics and processes in Belgrade
  Gordana Vojković, Mirjana Devedžić
 • Daily urban system of Ljubljana
  Nataša Pichler-Milanović, Marko Krevs
 • Daily urban system of Belgrade
  Srboljub Stamenković, Dragica Gatarić
 • Social urban geography of Ljubljana
  Dejan Rebernik, Marko Krevs
 • Spatial structures and functional organization of Belgrade
  Ivan Ratkaj, Mirko Grčić
 • Economic aspects of spatial development of Belgrade
  Radmila Miletić
 • Road traffic in Ljubljana
  Matej Ogrin
 • Transport infrastructure as development factor of Belgrade
  Bogdan Lukić, Velimir Šećerov
 • Spatial-functional transformations of the metropolitan area of Ljubljana
  Dejan Rebernik
 • Spatial-functional transformations of the metropolitan area of Belgrade
  Dragutin Tošić, Zora Živanović
 • Pollution and environmental protection in Ljubljana
  Dušan Plut, Metka Špes
 • Environmental aspects of the planning and development of Belgrade
  Dejan Filipović, Danijela Obradović-Arsić
 • The Role of Strategic Planning in Development of Ljubljana
  Nataša Pichler-Milanović
 • Strategic planning as an instrument of spatial development of Belgrade
  Dejan Djordjević, Tijana Dabović
 • Roles of geoinformatics in spatial development of Ljubljana
  Marko Krevs
 • Geo-information aspect of planning of Belgrade
  Aleksandar Djordjević
 • Comparative synthesis of the challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade
  Marko Krevs
 • Izzivi prostorskega razvoja Ljubljane in Beograda
  Marko Krevs

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 5, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0036-7