The System of Indicators for Regional Development, Structure and Potentials

Avtorji

Andrej Černe
Simon Kušar

Ključne besede:

uporaba regionalnih, prostorskih in okoljskih podatkov, kazalcev in meril za ocenjevanje regionalnega razvoja

Kratka vsebina

Knjiga vsebuje teoretične, metodološke in praktične vidike uporabe regionalnih, prostorskih in okoljskih podatkov, kazalcev in meril za ocenjevanje regionalnega razvoja, regionalne strukture in regionalnih potencialov v regionalnem in prostorskem planiranju. Sistem regionalnih, prostorskih in okoljskih kazalcev je namenjen opredeljevanju značilnosti regionalne strukture. Skupaj z drugimi kazalci, ki jih lahko uporablja posamezna država ali regija, zagotavlja kakovostno primerjalno podlago za analizo in vrednotenje regionalnega in prostorskega razvoja ter omogoča spremljanje razvoja pri doseganju ciljev regionalnega in prostorskega planiranja. Sistem kazalcev, ki je prikazan v knjigi, je rezultat Interregovega IIIB Cadses projekta CONSPACE (Common Strategy Network for Spatial Development and Implementation). Pri projektu so sodelovale formalne planerske organizacije iz Italije (regiji Veneto in Furlanija Julijska krajina, provinca Gorica), Avstrije (deželi Koroška in Štajerska), Slovenije, Madžarske (Južna Prekodonavska razvojna regija) in Hrvaške (Istrska in Primorsko-goranska županija).

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 5, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-060-042-8