Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji

Avtorji

Metka Špes; Barbara Lampič; Matej Ogrin; Blaž Repe; Katja Vintar Mally; Dejan Cigale; Katja Vrtačnik Garbas; Irena Mrak; Dušan Plut

Ključne besede:

okoljski učinki prometa in turizma

Kratka vsebina

Knjiga Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji prinaša prispevke osmih avtorjev geografov, ki se ukvarjajo s celovito problematiko neposrednih in posrednih vplivov na okolje dveh gospodarskih in razvojno izredno pomembnih dejavnosti v Sloveniji, prometa in turizma, ki pa sta po svojih temeljnih gospodarskih, geografskih in prostorskih potezah razmeroma zelo različni.

Poglavja

 • Predgovor
  Dušan Plut
 • Naravna ogroženost Slovenije z vidika erozije pohodniških poti
  Blaž Repe, Irena Mrak
 • Značilnosti in okoljski vplivi gorništva
  Irena Mrak
 • Alpsko smučanje kot vir okoljskih obremenitev
  Katja Vrtačnik Garbas
 • Vplivi nastanitvenih objektov na okolje
  Dejan Cigale
 • Turizem in rekreacija kot dejavnika okoljskih obremenitev
  Dejan Cigale
 • Zaznavanje prometa kot pritiska na okolje na izbranih območjih Slovenije
  Katja Vintar Mally
 • Prometno obremenjevanje ozračja
  Matej Ogrin
 • Vrsta in intenzivnost okoljskih učinkov cestnega prometa
  Barbara Lampič
 • Tipizacija prostora glede na prometno obremenjenost cest
  Barbara Lampič, Blaž Repe
 • Razvoj in vloga cestnega prometa
  Barbara Lampič, Matej Ogrin
 • Promet in turizem na čereh pokrajinske občutljivosti Slovenije
  Metka Špes
 • Zaznavanje turizma in rekreacije kot pritiska na okolje v slovenskih turističnih krajih
  Dejan Cigale

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 5, 2018

Zbirka

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-060-040-4