Ranljive skupine na trgu dela: psihološki pogled na izzive in priložnosti

Avtorji

Eva Boštjančič (ed)
Marjeta Žagar Rupar (ed)

Ključne besede:

ranljive skupine, trg dela, Eva Boštjančič

Kratka vsebina

Vključevanje ranljivih oseb na trg dela še zdaleč ni odvisno le od njih samih. Vsi nosimo odgovornost za to, da je v naši sredini prostor tudi za ranljive. Začnemo lahko tako, da vsakega človeka ob prvem stiku presojamo kot nepopisan list papirja, brez oznak, ki jih sicer tako radi dodajamo v vsakdanjem življenju. Tako bomo namesto brezposelnosti, invalidnosti, odvisnosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, starosti ali porekla videli nekaj drugega. Zaposlovati predstavnike ranljivih skupin je velik izziv in obenem priložnost. Znanstvena monografija je zanimiva za delodajalce, sodelavce, ki želijo razumeti in učinkovito sodelovati s kolegi/nadrejenimi/podrejenimi, ki imajo morda določene značilnosti katere izmed obravnavanih ranljivih skupin, za študente vrste študijev, ki se pripravljajo na delo z ljudmi (psihologija, pedagogika, andragogika ...) in širšo javnost.

Poglavja

 • Ranljivi s(m)o tudi zaposljivi
  Jasna Kovač
 • Zakaj in kako je nastala ta monografija
  Eva Boštjančič
 • Zaposlovanje in psihološke perspektive ranljivih skupin na trgu dela
  Eva Boštjančič
 • Nosečnice na delovnem mestu so ranljiva skupina: da ali ne, to je zdaj vprašanje
  Kim Majoranc, Jerica Urbančič, Klara Vrbnjak
 • Usklajevanje družinskih in poklicnih odgovornosti enostarševskih družin
  Katarina Kastelic, Karmen Novak, Iris Poklar
 • Starši otrok s posebnimi potrebami skozi prizmo zaposlovanja
  Manja Kuzma, Anja Pušnik, Martina Škoberne
 • Iskanje zaposlitve mladih z osnovnošolsko izobrazbo
  Sabina Čepon, Nika Osredkar, Urška Umer
 • Močne in šibke lastnosti starejših zaposlenih
  Sanja Kovačić, Hana Zega, Marjeta Žagar Rupar
 • Izzivi in ovire brezdomk in brezdomcev pri iskanju in pridobivanju zaposlitve
  Lina Berlot, Blažka Plahutnik Baloh, Aleksandar Jerinić
 • Pogledi istospolno usmerjenih posameznikov na diskriminacijo na delovnem mestu
  Stanislava Grachova, Tanja Repič, Viktorija Smole
 • Pogled delodajalcev v slovenskih invalidskih podjetjih na zaposlovanje invalidov
  Karin Grgurić, Kaja Meh, Katarina Menoni
 • Težave in izzivi paraplegikov na delovnem mestu
  Rosana Majhenič, Metka Guštin, Tjaša Furlan
 • Mladi slepi in slabovidni z visoko ali višjo izobrazbo ter njihov vstop na trg dela
  Vesna Šušteršič, Ana Munda, Polona Kalc
 • Zdravljeni za rakom: izkušnje z vrnitvijo na delovno mesto
  Staša Doležalek, Mateja Dolinar, Ksenija Zečević
 • Osebe s sindromom odvisnosti od alkohola v delovnem okolju
  Sabina Hočevar, Maja Hočevar, Domen Hartte
 • Nekdanji odvisniki v programu reintegracije: zunanje in notranje ovire na poti do zaposlitve
  Špela Debeljak, Eva Sirc Mitrovič, Klara Šurla
 • O depresiji je bolje molčati – dejavniki uspešne integracije oseb z depresijo na delovnem mestu
  Mirzeta Dorić, Doris Maljevac, Teja Štefančič
 • Izkušnje oseb z motnjami avtističnega spektra na delovnem mestu
  Suzana Makarič, Renata Močnik, Monika Prijatelj
 • Zaposlovanje Hrvatov v Sloveniji
  Sandra Antolović, Nikola Komes, Špela Kresnik
 • Zaposlovanje beguncev v Sloveniji
  Blaž Podobnik
 • Izkušnje arabske manjšine pri vključevanju na trg dela v Sloveniji
  Kristjan Černič, Sanja Karas, Katarina Slevec
 • Povzetki poglavij/Abstracts
 • Stvarno kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

July 26, 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-06-0054-1