Psihologija

27 Titles

Vse knjige

GeograFF 21

Ljudje in okoljske spremembe skozi čas

Barbara Lampič, Darko Ogrin (Urednik zbornika); Dušan Plut, Žiga Zwitter, Marko Polič, Marko Krevs, Sara Mikolič
29 March 2024

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let)

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
20 March 2023

Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19

Darja Kobal Grum (Urednik zbornika); Špela Bednjanič, Katarina Brezovnik, Katrin Češčut, Maruša Fijavž, Teja Gale, Veronika Hanc, Tia Jakopič, Lara Jereb, Urban Juhart, Eva Kavčič, Lea Kopač, Polona Kralj, Anja Marinšek, Maša Milovič, Zala Motaln, Sara Pavlović Milijašević, Živa Manja Petrovec, Tjaša Poglej, Nika Pogorelc, Rebeka Šinkovec, Taja Vidonja, Sara Vidmar
30 August 2022

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Andreja Avsec, Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan
23 June 2022

Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

Eva Boštjančič, Žan Lep (Urednik zbornika); Maša Androjna, Anja Ašič, Katarina Babnik, Špela Bednjanič, Aleksandra Bojković, Katrin Češčut, Aleksandra B. Erjavec, Eva Esih, Jerneja Ferlan, Ana Frühauf, Tjaša Gadža, Neža Jenko, Ajda Makar, Tia Mavrič, Anja Megušar, Maša Milovič, David Osolnik, Sara Pavlović Milijašević, Tjaša Poglej, Tina Pogorelčnik, Nina Strelec, Erika Škerlj, Marko Šopar, Katja Trbanc, Sara Vidmar, Valentin Vrbovšek
17 June 2022

Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov

Karmen Urška Modic, Gregor Žvelc
26 October 2021

Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave

Eva Boštjančič, Katarina Babnik (Urednik zbornika); Maša Androjna, Sandra Antolović, Erik Babič, Iris Baruca, Eva Beg, Jerca Bergant, Aleksandra Butkovec Erjavec, Vita Čebulj, Maša Černilec, Mia Dacinger Zorko, Živa Divjak, Maja Dolinar, Mateja Đotlo, Eva Esih, Jerneja Ferlan, Maruša Fijavž, Ana Frühauf, Tjaša Gadža, Teja Gale, Nina Gartner, Katja Gorzetti, Lučka Guna, Mateja Habjanič, Lea Hostnik, Neža Jakob, Neža Jenko, Timotej Jerman, Ana Jurglič, Nuša Kastelic, Ema Kmetič, Iza Košir, Beti Kovač, Polona Kralj, Karin Križman, Andraž Lazar, Teja Lazić, Maša Lebar, Tjaša Legat, Staša Lesjak, Petra Maglica, Anja Marinšek, Matic Matjašič, Hana Mavrič, Katarina Sinja Miloševič, Maša Milovič, Petra Mrkun, Gaja Natlačen, Ajda Novak, Lea Okretič, Vita Ornik, David Osolnik, Katja Pečar, Jelena Pejić, Helena Perić, Tjaša Poglej, Nika Pogorelc, Tina Pogorelčnik, Dominik Pogorevc, Pika Ranc, Kristijan Ravnik, Lucia Rojs, Urška Sajovic, Mojca Sečki, Sara Seršen, Blaž Skočaj Skok, Kaja Svenšek, Nika Šašek, Katja Škoda, Maja Maša Šömen, Marko Šopar, Alja Šuster, Katja Trbanc, Vanja Vidmajer, Taja Vidonja, Alja Vižintin, Marja Zakelšek, Ana Žuber
12 August 2021

Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave

Maja Zupančič, Melita Puklek Levpušček (Urednik zbornika); Ulrike Sirsch, Luka Komidar, Tina Kavčič, Mojca Poredoš, Chris A. Bjornsen
21 July 2021

Študenti na prehodu v odraslost

Melita Puklek Levpušček, Maja Zupančič (urednik); Luka Komidar, Martina Horvat, Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan, Eva Boštjančič, Boštjan Bajec
12 July 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner (Urednik zbornika); Maja Krajnc, Tina Petkovšek, Branka Ribič Hederih, Katja Košir, Jasna Vesel, Alenka Kompare, Bernarda Nemec
26 May 2021

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
4 December 2020

Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu (Urednik zbornika); Katarina Babnik, Tina Kavčič, Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan, Kaja Damnjanović, Sandra Ilić, Predrag Teovanović, Teresa Bertogna, Lea Hostnik, Tia Jakopič, Katja Škoda, Marja Zakelšek, Urška Fekonja, Maja Zupančič, Vanja Gomboc, Nina Krohne, Meta Lavrič, Tina Podlogar, Vita Poštuvan, Nuša Zadravec Šedivy, Diego De Leo, Vojko Kavčič, Anja Podlesek, Sandra Modic, Darja Kobal Grum, Janja Tekavc, Eva Boštjančič, Alja Vižintin, Edita Krajnović, Živa Krajnc, Adelisa Huskić, Zala Kokol, Katja Košir, Luka Uršič, Melita Puklek Levpušček, Neža Podlogar, Urška Žerak, Amela Lišić, Lana Lavrih, Nina Fricelj, Mojca Juriševič
24 November 2020

Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž

Eva Boštjančič, Andreja Petrovčič (Urednik zbornika); Nejc Ašič, Saša Bajc, Urška Burian, Maruša Cvek, Urška Česnik, Daša Dolenc, Kristina Ferjančič, Kaja Galič, Katja Habuš, Manca Jelenčič, Nina Kocbek, Zala Konda, Žiga Kovačič, Rosa Kozic, Petra Krašovec, Amadeja Lah, Žan Lep, Maša Matavš, Vika Novak, Tina Oblak, Neža Podlogar, Ana Rejec, Klavdija Repnik Šernek, Zala Slana, Gaja Škerlj, Milena Šokčević, Zala Špat, Monika Špital, Blaž Šubic, Katja Trdan, Karmen Vehovec, Tjaša Vitez, Anita Vončina, Maja Vovko, Nastja Cindy Zupančič
15 September 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

Terapija sprejemanja in predanosti: Čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji

Gregor Žvelc (Urednik zbornika); Neža Jus, Sanja Jurjevič, Ana Gregorec, Urban Štiberc, Borut Ambrožič, Jana Malovrh, Urška Baković, Andreja Špeh, Tjaš Debeljak, Tina Vardič, Kristjan Černič, Tea Tomažič, Lana Bogdanović, Sara Hudoletnjak, Sabina Brodar Kaplja, Petra Eder, Nuša Klepec, Nina Malec, Mateja Kralj, Patricija Kerč, Anja Cesar, Lejla Košmrlj, Natali Volarič, Nastja Tomat, Rebeka Brčvak, Rebeka Dragar
4 June 2019

Obrazi nasilja na delovnem mestu: Psihološki pogledi in slovenska praksa

Eva Boštjančič, Ana Reberc (Urednik zbornika); Katarina Babnik, Tjaša Geršak, Tjaša Hauptman, Daša Jehart, Amadeja Lah, Andreja Petrovčič, Katarina Molan, Martina Rošker, Klavdija Repnik Šernek, Blaž Šubic, Nejka Progar, Nuša Zidarn, Kaja Turk, Žiga Damjanac, Lena Gabršček, Zala Konda, Aneja Kutin, Saša Bajc, Urška Burian, Jaša Čebulj, Kristina Kolle, Ivana Prem, Alja Kopinič, Žiža Komac, Teo Ferfolja, Sara Cossutta, Josipa Krsnik, Ines Bušić, Milena Šokčević, Maja Tošik, Tina Oblak, Gaja Škerlj, Jerca Šubic, Glorija Lang, Blaž Uršič, Tjaša Vitez, Jana Vrbančič, Tina Pahovnik, Vida Peternelj, Monika Špital, Zala Strojnik, Manca Ajdišek, Tina Durič, Maša Košorok, Rebeka Kovačec, Maja Klančič, Sandra Klašnja, Leja Lampret, Kim Pletikos, Neža Štiglic Hribernik, Ana Rejec
19 May 2019

Ranljive skupine na trgu dela: psihološki pogled na izzive in priložnosti

Eva Boštjančič, Marjeta Žagar Rupar (Urednik zbornika)
26 July 2018

Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

Anja Podlesek (Urednik zbornika)
28 June 2018

Pogledi psihologije na učinkovitost

Gregor Sočan (Urednik zbornika)
28 June 2018

Delo v tujini - priložnost ali tveganje? iz psihološke znanosti za slovensko prakso

Sanja Sever, Gaja Koler, Matic Cizel (Urednik zbornika)
18 April 2018