Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

Avtorji

Anja Podlesek (ed)

Ključne besede:

psihologija, supervizirane prakse

Kratka vsebina

Knjiga je namenjena vsem prsihologom, predvsem pa (bodočim) psihologom začetnikom, mentorjem supervizirane prakse in supervizorjem mentorjev. V njej bodo našli razlago, zakaj je supervizirana praksa pomembna, in opis, kako naj poteka. 

Poglavja

 • Kazalo
 • Predgovor
 • Pomen mentoriranja in supervizije na začetku karierne poti psihologa
  Vlasta Zabukovec
 • Supervizija: Opredelitev, funkcije in modeli supervizije ter supervizijska aliansa
  Maša Žvelc
 • Stanje na področju pripravništva za psihologe v Sloveniji
  Vlasta Zabukovec
 • O projektu SUPER PSIHOLOG
  Anja Podlesek
 • Prenos izkušenj Norveškega psihološkega združenja v Slovenijo
  Per A. Straumsheim, Eva Danielsen, Bjarte Kyte, Mona Duckert
 • Pomen usposabljanja mentorjev in oris programa usposabljanja v projektu SUPER PSIHOLOG
  Anja Podlesek
 • Kompetenčni pristop k supervizirani praksi
  Anja Podlesek
 • Razvoj mentorskega odnosa
  Vlasta Zabukovec
 • Razvijanje veščin supervizije
  Bjarte Kyte, Mona Duckert
 • Psihološka etika v superviziji
  Vita Poštuvan
 • Mentoriranje kot skrb za (telesno in) duševno zdravje
  Vita Poštuvan
 • Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov
  Anja Podlesek, Katarina Kocbek
 • Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov
  Julija Pelc
 • Primer izkušnje s študijsko prakso v projektu SUPER PSIHOLOG
  Mojca Poredoš
 • Primer izkušnje s supervizirano prakso v projektu SUPER PSIHOLOG
  Nastja Salmič Tisovec, Tina Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy
 • Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG
  Popotovanje ene od supervizijskih skupin
  Julija Pelc
 • Evalvacija programa usposabljanja mentorjev supervizirane prakse
  Tina Pirc, Anja Podlesek, Vita Poštuvan, Tina Podlogar, Katarina Kocbek, Martina Ulčar
 • Evalvacija študijske prakse
  Simona Painkret, Anja Podlesek, Vlasta Zabukovec
 • Evalvacija supervizirane prakse I
  Poročila mentorjev in mentorirancev ter ocene njihovih kompetenc
  Katarina Kocbek, Katja Ponikvar, Anja Podlesek
 • Evalvacija supervizirane prakse II
  Primerjava učinkovitosti supervizirane prakse z drugimi oblikami usposabljanja psihologov začetnikov
  Anja Podlesek, Sonja Bučar, Tea Skrbinšek, Katarina Kocbek
 • Evalvacija supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov
  Mateja Štirn, Blanka Tacer, Andreja Rihter, Anita Kovačik, Julija Pelc, Vita Poštuvan, Sabina Čepon
 • Evalvacija projekta SUPER PSIHOLOG
  Julija Škarabot Plesničar
 • Kako naprej?
 • Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov
  Anja Podlesek, Julija Pelc, Katarina Kocbek, Vlasta Zabukovec, Mateja Štirn, Vita Poštuvan, Tina Pirc, Per A. Straumsheim, Eva Danielsen, Mona Duckert, Bjarte Kyte, Sonja Bučar, Katja Ponikvar
 • Povzetek
 • Summary
 • Viri
 • Stvarno kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

June 28, 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-877-6