Pogledi psihologije na učinkovitost

Avtorji

Gregor Sočan (ed)

Ključne besede:

Mihajlo Rostohar, oddelek za psihologijo

Kratka vsebina

Prva monografija v novonastali Rostoharjevi zbirki, posvečena Mihajlu Rostoharju, ustanovitelju Oddelka za psihologijo in Inštituta za psihologijo na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Namen zbirke je v rednem predstavljanju znanstvenega dela članov Oddelka. Gre za prečni prikaz aktualnih raziskav, ki jih objavljajo članice in člani posameznih Kateder. V prvi monografiji v zbirki se predstavljajo avtorji iz Kateder za razvojno, pedagoško in občo psihologijo, psihološko metodologijo ter psihologijo dela in organizacije.

Poglavja

 • Kazalo
 • Predgovor
  Darja Kobal Grum
 • Osebnostni tipi in dimenzije v otroštvu ter njihova napovedna vrednost za socialno prilagajanje
  Martina Horvat, Maja Zupančič
 • Otroci z motnjo v duševnem razvoju: družinska perspektiva
  Blanka Colnerič, Maja Zupančič
 • Ciljna naravnanost učitelja kot napovednik motivacije, vedenja in učne uspešnosti dijakov pri slovenščini
  Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček, Gregor Sočan, Cirila Peklaj
 • Inkluzija kot dejavnik samopodobe in socialne opore
  Manca Seničar, Darja Kobal Grum
 • Povezanost med vodjevimi stili vodenja in spoprijemanjem s stresom zaposlenih
  Eva Boštjančič, Maja Pezdir
 • Stvarno kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

June 28, 2018

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-237-594-2