Documenta Archaeologica

1 Titles
 Documenta Archaeologica

Documenta Archaeologica je znanstvena knjižna zbirka Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki združuje seriji Monographiae in Dissertationes. V seriji Monographiae se objavljajo izvirna monografska dela in zborniki z različnih področij arheologije, v seriji Dissertationes pa odmevnejša doktorska dela študentov na Oddelku za arheologijo. O objavah in uredniški politiki odloča uredniški odbor zbirke. 

Serijo Documenta Archaeologica izdaja Znanstvena založba Filozofske fakultete. Publikacije so v digitalni obliki odprto dostopne.

E-ISSN 2820-5995
Tiskane izdaje ISSN 2820-5987

Vse knjige

Documenta Archaeologica 1

“... alle drew Purchstal”: arheološke raziskave gradov vitezov Jeterbenških v pogorju Jeterbenka nad Medvodami

Andrej Gaspari, Ana Vičar (Urednik zbornika); Jurij Šilc, Igor Rižnar, Sabina Dolenec, Katarina Šter, Boštjan Rožič, Agni Prijatelj, Luka Gruškovnjak, Tjaša Tolar, Borut Toškan
April 5, 2023