“... alle drew Purchstal”: arheološke raziskave gradov vitezov Jeterbenških v pogorju Jeterbenka nad Medvodami

Avtorji

Andrej Gaspari, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ana Vičar, PJP, d. o. o., Slovenska Bistrica; Jurij Šilc; Igor Rižnar, G.E., Geološke ekspertize, s.p., Ljubljana; Sabina Dolenec, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana; Katarina Šter, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana; Boštjan Rožič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta; Agni Prijatelj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Luka Gruškovnjak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Tjaša Tolar, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Ljubljana; Borut Toškan, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Ljubljana

Ključne besede:

vitezi Jeterbenški, gradovi, utrdbena arhitektura, materialna kultura, vloga gradov

Kratka vsebina

V okviru markantne prostorske zgostitve srednjeveških gradov in utrdb v širši okolici sotočja Sore in Save, v kateri se odražajo geografsko-prometni pomen vozlišča komunikacij iz smeri Ljubljane, Kamnika in Škofje Loke ter spreminjajoče se vojaško-politične okoliščine na mejah gospostev med 11. in 15. stol., zavzemajo gradovi vitezov Jeterbenških prav posebno mesto. Kompleks gradov na območju hriba Jeterbenk nad Žlebami tvorijo v zgodovinskih virih izpričani stolp Nebojse ter Stari in Novi Jeterbenk. Arheološke raziskave, ki jih je v letih 2006–2007 in 2018–2021 izvajal Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so kljub razmeroma majhnemu deležu izkopanih površin prispevale pomembno vedenje o gradbenih značilnostih, razvoju in kronologiji vseh treh utrdb grajskega kompleksa Jeterbenk ter drobni materialni kulturi, ki pripoveduje o bivanjskem standardu in življenju Jeterbenških, pa tudi o dogodkih, ki so privedli do uničenja oziroma opustitve utrdb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

April 5, 2023

E-ISSN

2820-5995

Tiskane izdaje ISSN

2820-5987