Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc

Avtorji

Nives Ličen (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Maja Mezgec (ed)
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Slovenski raziskovalni inštitut Trst

Ključne besede:

Ana Krajnc, izobraževanje in učenje odraslih

Kratka vsebina

Zbrani prispevki vključujejo različne epistemološke in metodološke pristope ter predstavljajo aktualno dogajanje v andragoškem raziskovanju. Nekateri slonijo na statistični obdelavi podatkov, drugi na študijah primerov in fenomenoloških metodah osebnih zgodb. Za raziskovanje učenja in izobraževanja v odraslosti je za slovensko okolje - podobno kot za evropsko in severnoameriško okolje - značilno, da je več empiričnih raziskav kot filozofskih besedil. Prepletajo se kvalitativni in kvantitativni pristopi, kot npr. v raziskavi PIAAC, značilna je povezanost z akcijskim raziskovanjem in ponekod z evaluacijskimi študijami.

Poglavja

 • Zborniku na pot
  Maja Makovec Brenčič
 • Ob jubileju prof. dr. Ane Krajnc, zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani
  Branka Kalenić Ramšak
 • Izobraževanje odraslih: izzivi raziskovanja
  Nives Ličen, Maja Mezgec
 • Je čas za delovanje in je čas za refleksijo
  Kdo smo izobraževalci odraslih in kakšna je naša vloga v skupnosti?
  Tanja Možina
 • Spretnosti odraslih v Sloveniji
  Petra Javrh
 • Homogenizacija izobraževanja odraslih v Evropski uniji: med politiko in realnostjo
  Dejan Hozjan
 • Kognitivni in metakognitivni vidiki ključne kompetence učenje učenja
  Marko Radovan
 • Vseživljenjski razvoj kompetenc
  Danijela Brečko
 • Motivi in stališča vzgojiteljev predšolskih otrok do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
  Jurka Lepičnik Vodopivec
 • Dejavniki profesionalnega razvoja učiteljev
  Danijela Makovec
 • Veščine vodenja kariere v kontekstu izobraževanja za kariero
  Miha Lovšin
 • Posebnosti delovanja in razporeditve področij del v kariernih centrih na univerzah
  Nina Krmac
 • O mentoriranju in mentorski vlogi v izobraževanju odraslih
  Anita Jug Došler
 • Študijski krožki med skupnim in javnim, med racionalnim in iracionalnim
  Nevenka Bogataj
 • Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete
  Študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika
  Maja Mezgec
 • Proučevanje migracij v andragogiki
  Analiza avtobiografskega zapisa Neže Gerkšič – Agnes Lacroix
  Klara Kožar Rosulnik
 • Ambivalence kvalitativnega raziskovanja učenja v odraslosti: primer etnografske metode
  Nives Ličen
 • Religijsko izobraževanje odraslih in medverski dialog
  Tadej Stegu
 • Skotopični oz. sindrom Irlen in učenje odraslih
  Polona Kelava
 • Izzivi za odrasle po ločitvi in učenje ob tranziciji
  Nataša Rijavec Klobučar
 • Družinska pismenost kot oblika medgeneracijskega učenja
  Začetki programov družinske pismenosti pri nas
  Livija Knaflič
 • Učenje psihosocialnih veščin ob pojavu fizičnega nasilja v partnerskem odnosu
  Jernej Kovač
 • Izobraževanje in usposabljanje starejših voznikov
  Andrej Justinek
 • Stereotipi o osobama treće životne dobi: iskustva starijih
  Anita Zovko, Ivana Damjanić
 • Kvaliteta života osoba treće životne dobi
  Anita Zovko, Dajana Kuzma, Sofija Vrcelj
 • Pomen mednarodnih projektov za učenje starejših
  Meta Furlan
 • Evalvacija mentorstva v izobraževanju starejših odraslih
  Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

12 November 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2018-11-13

Dimenzije

Kako citirati

Ličen, N., & Mezgec, M. (Eds.). (2018). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610601357