Pedagogika in andragogika

38 Titles

Vse knjige

Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (ed)
November 22, 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc (ed), Jana Kalin (ed)
November 16, 2023

Priročnik za izvedbo delavnic kreativnega pisanja za otroke in mladostnike

Zala Blazina, Mihaela Drobnič, Sandra Erpe, Vesna Liponik, Jana Penca, Mojca Suhovršnik, Sara Ugrin, Zala Vidic
October 6, 2023

Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine

Marjana Dolšina Delač, Olga Paulič, Nataša Golob
October 5, 2023

Priročnik visokošolske didaktike

Matej Urbančič, Damijan Štefanc (Urednik zbornika)
November 14, 2022

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Melita Puklek Levpušček (ed), Katja Depolli Steiner (ed)
May 26, 2021

Izobraževalna politika: globalni in lokalni procesi

Vera Spasenović; Klara Skubic Ermenc (urednik); Nada Colnar (prevajalec)
April 22, 2021

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
December 4, 2020

Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

Žan Lep (ed), Kaja Hacin Beyazoglu (ed)
November 24, 2020

Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Robi Kroflič (ed), Tadej Vidmar (ed), Klara Skubic Ermenc (ed)
November 19, 2020

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar, Iztok Kosem
July 16, 2020

Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh
June 2, 2020

Govor v pedagoški praksi

Katarina Podbevšek (ed), Nina Žavbi (ed)
January 7, 2020

Glas študentov

Katja Černe (ed)
June 17, 2019

Liber amicorum: Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote

Nives Ličen (ed), Dušana Findeisen (ed), Alijana Šantej (ed)
November 27, 2018