Pedagogika in andragogika

40 Titles

Vse knjige

GeograFF 31

Sodobni izzivi didaktike geografije

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun
10 April 2024

Šolsko medkulturno mentorstvo: priročnik za izvajanje učne pomoči učencem priseljencem

Klara Skubic Ermenc (Urednik zbornika); Amanda Černoša, Andraž Fink, Nika Kralj, Tinkara Majcen, Maja Trušnovec
27 December 2023
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (Urednik zbornika); Darja Mihelič, Špela Oman, Ivan Smiljanić, Tone Smolej, Lucija Mandić, Ana Perović, Mia Hočevar, Diana Košir, Kristina Riman, Barbara Riman, Jernej Kusterle, Tomaž Toporišič, Maša Rolih, Vanja Huzjan, Marta Cmiel-Bażant, Inesa Kuryan, Neža Kočnik, Rastko Močnik, Ivana Latković, Nadežda Starikova, Felix Oliver Kohl, Tonja Jelen, Primož Mlačnik, Svetlana Kmecová, Janja Vollmaier Lubej, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Jadranka Cergol, Vilma Purič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Leben, Monika Podlogar, Aljanka Klajnšek, Kristina Pranjić, Peter Purg, Miha Sever, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Luka Horjak, Andrej Šurla, Luka Kropivnik, Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Wiesław Przybyła, Pavle Jović, Boža Krakar Vogel, Vesna Mikolič, Marko Ljubešić, Erika Kum
22 November 2023

Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Damijan Štefanc, Jana Kalin (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan, Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik, Monika Mithans, Alenka Polak, Matej Urbančič, Mojca Žveglič Mihelič, Janez Vogrinc
16 November 2023

Priročnik za izvedbo delavnic kreativnega pisanja za otroke in mladostnike

Zala Blazina, Mihaela Drobnič, Sandra Erpe, Vesna Liponik, Jana Penca, Mojca Suhovršnik, Sara Ugrin, Zala Vidic
6 October 2023

Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine

Marjana Dolšina Delač, Olga Paulič, Nataša Golob
5 October 2023

Forschend lernen – Lernstrategien im Fokus: Studentische Beiträge zu Lernstrategien

Andreja Retelj (Urednik zbornika); Brigita Kosevski Puljić, Ana Banovec, Ana Piber Rant, Janja Pogorelc, Urša Praprotnik, Nika Topić, Anaja Urek
4 October 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost: Pedagoško-andragoški dnevi 2023

Monika Govekar Okoliš, Nina Breznikar (Urednik zbornika)
9 May 2023

Priročnik visokošolske didaktike

Matej Urbančič, Damijan Štefanc (Urednik zbornika)
14 November 2022

Sodobni pogledi in izzivi v vzgojno-izobraževalnem in svetovalnem delu: prispevki ob jubileju Metoda Resmana

Petra Gregorčič Mrvar, Jana Kalin (Urednik zbornika); Metod Resman, Robi Kroflič, Barbara Šteh, Katja Jeznik, Marjeta Šarić, Tina Vršnik Perše, Stjepan Staničić, Fani Nolimal
19 April 2022

Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec

Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl (Urednik zbornika); Katarina Popović, António Fragoso, Barry Golding, Annette Foley, Małgorzata Malec Rawiński, Marvin Formosa, Nives Ličen, Dušana Findeisen, Veronika Thalhammer, Bernhard Schmidt-Hertha, Nikola Koruga, Tamara Nikolić, Aleksandar Bulajić, Meta Furlan, Vida A. Mohorčič Špolar, Monika Govekar-Okoliš, Tanja Vilič Klenovšek
10 December 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner (Urednik zbornika); Maja Krajnc, Tina Petkovšek, Branka Ribič Hederih, Katja Košir, Jasna Vesel, Alenka Kompare, Bernarda Nemec
26 May 2021

Izobraževalna politika: globalni in lokalni procesi

Vera Spasenović; Klara Skubic Ermenc (urednik); Nada Colnar (prevajalec)
22 April 2021

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Kaja Hacin Beyazoglu
4 December 2020

Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu (Urednik zbornika); Katarina Babnik, Tina Kavčič, Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan, Kaja Damnjanović, Sandra Ilić, Predrag Teovanović, Teresa Bertogna, Lea Hostnik, Tia Jakopič, Katja Škoda, Marja Zakelšek, Urška Fekonja, Maja Zupančič, Vanja Gomboc, Nina Krohne, Meta Lavrič, Tina Podlogar, Vita Poštuvan, Nuša Zadravec Šedivy, Diego De Leo, Vojko Kavčič, Anja Podlesek, Sandra Modic, Darja Kobal Grum, Janja Tekavc, Eva Boštjančič, Alja Vižintin, Edita Krajnović, Živa Krajnc, Adelisa Huskić, Zala Kokol, Katja Košir, Luka Uršič, Melita Puklek Levpušček, Neža Podlogar, Urška Žerak, Amela Lišić, Lana Lavrih, Nina Fricelj, Mojca Juriševič
24 November 2020

Živa pedagoška misel Zdenka Medveša

Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (Urednik zbornika); Zdenko Medveš, Edvard Protner, Nataša Vujisić Živković, Mojca Peček, Irena Lesar, Zdenko Kodelja
19 November 2020

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar, Iztok Kosem
16 July 2020

Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive

Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh
2 June 2020

Govor v pedagoški praksi

Katarina Podbevšek (Urednik zbornika); Matea Hotujac Dreven, Maja Višček, Helena Korošec, Jasna Jožef, Alenka Rot Vrhovec, Katarina Kejžar, Janja Žmavc, Simona Pulko, Jožica Jožef Beg, Darinka Marc, Katarina Torkar Papež, Nataša Konc Lorenzutti, Melita Zemljak Jontes, Alenka Valh Lopert, Tomaž Petek, Luka Horjak, Hotimir Tivadar, Tina Lengar Verovnik, Martin Vrtačnik; Nina Žavbi (Urednik zbornika); Alida Bevk, Selena Andrić, Nataša Barbara Gračner, Aleš Jan, Mateja Juričan, Maja Šumej, Klasja Zala Kovačič, Lucia Gaja Scuteri, Vesna Kirinić Papeš, Dijana Hodalić, Zlatko Papeš, Matic Pavlič
7 January 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

Glas študentov

Katja Černe (Urednik zbornika)
17 June 2019

Poklicni razvoj učiteljev: Ugled in transverzalne kompetence

Jana Kalin, Renata Čepić (Urednik zbornika); Barbara Šteh, Darko Lončarić, Sanja Skočić Mihić
29 April 2019

Liber amicorum: Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote

Nives Ličen, Dušana Findeisen, Alijana Šantej (Urednik zbornika)
27 November 2018