Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik

Avtorji

Dejan Cigale
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Barbara Lampič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

turizem, občina Kamnik, gospodarstvo, pokrajinska preobrazba

Kratka vsebina

Delo se osredotoča na obravnavo območja Kamnika oziroma občine Kamnik kot turistične destinacije. Proučevano območje se po številnih svojih značilnostih ne razlikuje bistveno od mnogih drugih slovenskih območij, na katerih je prisoten turizem, ima pa tudi številne posebnosti. Občinska prostorska raven je za obravnavo turizma le pogojno primerna, a je takšni odločitvi v prid govorila vrsta razlogov tako vsebinske kot praktične narave (razpoložljivost podatkov, izvajanje številnih aktivnosti s področja turizma na občinski ravni ...).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

April 15, 2019

E-ISSN

1855-8968

Kategorije

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)

2019-04-15