Poklicni razvoj učiteljev: Ugled in transverzalne kompetence

Avtorji

Jana Kalin (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Renata Čepić (ed)
Pedagoška fakulteta, Univerza na Reki

Ključne besede:

Poklicni razvoj učiteljev, status, osebnost, transverzalne kompetence

Kratka vsebina

Monografija je nastala kot rezultat skupnega raziskovalnega dela kolegov iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Reki v okviru znanstveno-raziskovalnega projekta »Poklicni razvoj učiteljev: status, osebnost in transverzalne kompetence«. Besedilo je osredotočeno na učiteljev profesionalni razvoj s perspektive potreb, ki jih učitelji prepoznavajo za kakovostno opravljanje svojega dela, in presoje njihove usposobljenosti za delovanje na različnih strokovnih področjih. Avtorje so posebej zanimale učiteljeve kompetence za razvijanje t.i. transverzalnih kompetenc pri učencih, ki postajajo nujnost v sodobnem svetu in eden temeljnih ciljev, ki jih želimo doseči z izobraževanjem (npr. razvijanje metakognitivnih spretnosti, kritičnega mišljenja, sprejemanje drugačnosti v inkluzivnih okoljih). Posebna pozornost je v knjigi namenjena raziskovanju ugleda učiteljskega poklica v družbi s perspektive samih učiteljev. Rezultati so predstavljeni komparativno za Slovenijo in Hrvaško, kar prinaša zanimive vpoglede in izpostavlja nova vprašanja. Državi sta si geografsko blizu in imata podoben sistem vzgoje in izobraževanja. Po drugi strani pa različnost kulture in družbenih vrednot, pa tudi višine finančnih sredstev, ki jih državi namenjata izobraževanju, nakazujeta številne razlike.

Poglavja

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

April 29, 2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-04-29