áva rohatiy avikâ ná sûryaḥ – Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije

Avtorji

Luka Repanšek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Luka Brenko; Nina Petek; Lara Potočnik; Maja Rotter; Zmago Švajncer Vrečko; Uršula Jašovec; Nina Petek

Ključne besede:

Rgveda, Vede, staroindijska književnost, stari indoevropski jeziki

Kratka vsebina

Izbor iz tisočosemindvajsetih himen Rgvede, najstarejšega in interpretativno najkompleksnejšega besedilnega korpusa staroindijske književnosti (15.-12. stoletje pr. n. št.), je prva knjiga v novi seriji publikacij Florilegium Indogermanicum (Staroindoevropski cvetnik), posvečenih prevodom in študijskim obravnavam literarnih spomenikov, ki so v razponu med 18. stoletjem pr. n. št. in iztekom visokega srednjega veka nastali v starih indoevropskih jezikih. V bogato ilustrirani in z obsežnimi filološkimi ter etimološkimi komentarji opremljeni publikaciji z nadnaslovom "Kot trop ovčic spustilo se je sonce (z vrhov na pašnike zarje)" je bralcu ponujenih štirinajst visokopoetičnih himničnih stvaritev v prepesnitvah, ki so plod dveinpolletnega prevajalskega dela v sklopu Krožka študentov stare indo-iranistike na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 6, 2020