Primerjalno in splošno jezikoslovje

26 Titles

Vse knjige

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt (ed), Simon Krek (ed)
February 5, 2024

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023
Hungarologica Labacensia 1

Študije slovensko-madžarskih odnosov

Jutka Rudaš (ed), Hotimir Tivadar (ed)
May 12, 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023

Indoevropski jeziki po kapljicah

Luka Repanšek, Matej Šekli, Rok Kuntner, Luka Brenko
December 12, 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 51

Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

Sarah Lunaček (ed), Tina Palaić (ed), Maja Veselič (ed)
June 29, 2022

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021

Moč in nemoč knjižnega jezika

Ada Vidovič Muha
June 22, 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021

Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek
August 28, 2020
Florilegium Indogermanicum 1

áva rohatiy avikâ ná sûryaḥ – Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije

Luka Repanšek (urednik strokovne monografije); Luka Brenko, Nina Petek, Lara Potočnik, Maja Rotter, Zmago Švajncer Vrečko (ostali avtorji); Uršula Jašovec, Nina Petek (ilustracije)
July 6, 2020

Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions

Agnes Pisanski Peterlin (ed), Tamara Mikolič Južnič (ed)
April 23, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019