Primerjalno in splošno jezikoslovje

30 Titles

Vse knjige

Naslovnica knjige Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo)

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo): izbor najboljših prevodov

Adriana Mezeg, Matej Škorjak, Benjamin Virc (Urednik zbornika)
7 June 2024

Veliki slovensko–madžarski slovar: zvezek 2024

Iztok Kosem, Júlia Bálint Čeh, Primož Ponikvar, Petra Zaranšek, Urška Kamenšek, Peter Koša, Annamária Gróf, Polona Gantar, Simon Krek, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc (Urednik zbornika); Nándor Böröcz, Jolanda Harmat Császár, Urban Logar, Eva Pori, Klára Potoczky, Rebeka Roblek, Imre Szíjártó, Borut Šantak, Jure Šešet, Karolina Zgaga
4 April 2024

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt, Simon Krek (Urednik zbornika); Darinka Verdonik, Mitja Trojar, Andreja Bizjak, Eva Pori, Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Polona Gantar, Tina Munda, Nejc Robida, Luka Terčon, Slavko Žitnik, Aleš Žagar, Marko Robnik-Šikonja, Mateja Jemec Tomazin, Miro Romih
5 February 2024

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023
Hungarologica Labacensia 1

Študije slovensko-madžarskih odnosov

Jutka Rudaš, Hotimir Tivadar (Urednik zbornika); Nastja Majerič, Alma Várkonyi, Anna Kolláth, Sonja Novak Lukanovič, Andor Mészáros, Péter Gaál
12 May 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Haris Agović, Stojan Bračič, Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik, Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, Polona Gantar, Robert Grošelj, Gašper Ilc, Andrej Stopar, Mira Krajnc Ivič, Tatjana Marvin Derganc, Matej Meterc, Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin, Nataša Pirih Svetina, Saška Štumberger, Eva Tibenská, Hotimir Tivadar, Jerneja Umer Kljun, Branislava Vičar, Katja Plemenitaš, Ana Vogrinčič, Maria Wtorkowska, Martina Ožbot
4 April 2023

Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja

Eva Sicherl, Andreja Žele
19 December 2022

Indoevropski jeziki po kapljicah

Luka Repanšek, Matej Šekli, Rok Kuntner, Luka Brenko
12 December 2022
Zupaničeva knjižnica, št. 51

Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

Sarah Lunaček, Tina Palaić, Maja Veselič (Urednik zbornika); Luka Culiberg, Jana S. Rošker, Borut Telban, Rajko Muršič, Nataša Vampelj Suhadolnik, Boštjan Kravanja, Jaka Repič, Darja Hoenigman, Nagisa Moritoki Škof
29 June 2022

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

Špela Arhar Holdt (Urednik zbornika); Jaka Čibej, Marko Robnik-Šikonja, Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Kaja Dobrovoljc, Tadej Škvorc
6 December 2021

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (Urednik zbornika); Polona Gantar, Simon Krek, Eva Pori, Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Nikola Ljubešić, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej
8 October 2021

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu, Katarina Marinčič, Marjana Šifrar Kalan (Urednik zbornika); Katarina Dovč, Jasmina Markič, Metka Šorli, Katalin Balázs, Richard Sârbu, Agata Šega, Marjeta Prelesnik Drozg, Paula Braga Šimenc, Florin Cioban, Nicolae Stanciu, Lidija Dimkovska, Klara Rus, Meta Kompara, Klara Katarina Rupert, Nika Knez
19 July 2021

Moč in nemoč knjižnega jezika

Ada Vidovič Muha
22 June 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc, Marko Stabej, Andrejka Žejn (Urednik zbornika); Ana Gruden, Tina Šlajpah, Mihaela Knez, Alenka Morel, Marjetka Kulovec, Petra Jerovšek, Damjana Kern Andoljšek, Manca Klun, Maša Novak, Renata Zamida, Marija Sotnikova Štravs, Zoran Fijavž, Darja Fišer, Albina Nećak Lük, Karmen Kenda-Jež
23 March 2021

Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
30 December 2020

A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
30 December 2020

Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek
28 August 2020
Florilegium Indogermanicum 1

áva rohatiy avikâ ná sûryaḥ – Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije

Luka Repanšek (urednik strokovne monografije); Luka Brenko, Nina Petek, Lara Potočnik, Maja Rotter, Zmago Švajncer Vrečko (ostali avtorji); Uršula Jašovec, Nina Petek (ilustracije)
6 July 2020

Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions

Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič (Urednik zbornika); Tanja Žigon, Karin Almasy, Tatjana Balažic Bulc, Tamara Mikolič Južnič, Gemma Santiago Alonso, David Heredero Zorzo, Mojca Schlamberger Brezar, Martina Paradiž, Ivana Bašić, Vesna Bogdanović, Vesna Bulatović
23 April 2020

The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of Socially Unacceptable Online Discourse Practices

Darja Fišer, Philippa Smith (Urednik zbornika); Kristina Pahor de Maiti, Nikola Ljubešić, Vojko Gorjanc, Zoran Fijavž, Fabienne H. Baider, Anna Bobori, Goran Vaage, Tanja Petrović, Stavros Assimakopoulos
19 March 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Janez Skela, Ljudmil Dimitrov, Petra Stankovska, Metka Furlan, Luka Repanšek, Chikako Shigemori Bučar, Mateja Petrovčič, Hyeonsook Ryu, Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, Tamás Kruzslicz, Namita Subiotto, Brigita Kosevski Puljić, Andreja Retelj, Anita Srebnik, Maria Wtorkowska, Mojca Medvedšek, Blažka Müller Pograjc, Ioana Carmen Jieanu, Janja Urbas, Darija Pivk, Špela Sevšek Šramel, Nataša Pirih Svetina, Vanda Babič, Marjana Šifrar Kalan, Mita Gustinčič Pahor, Marko Marinčič
4 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019