Misli svetlobe in senc: razprave o filozofskem delu Marka Uršiča

Avtorji

Maja Malec (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Olga Markič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

metafizika, kozmologija, budizem, novoplatonizem, fenomenologija, logika, analiza, umetna inteligenca

Kratka vsebina

Prof. dr. Marko Uršič je upokojeni profesor za logiko in filozofijo narave na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegov filozofski in leposlovni opus obsega vrsto knjig in mnogo člankov v domačih in tujih revijah. Kot profesor je poleg logike predaval predvsem filozofsko kozmologijo, filozofijo prostora in časa ter renesančno filozofijo, o katerih je imel tudi več ciklov javnih predavanj. S soavtorico Olgo Markič sta napisala visokošolski učbenik Osnove logike, ki je bil večkrat ponatisnjen. Ustanovil in urejal je religiološko in filozofsko revijo Poligrafi, v kateri je, med drugim, uredil zbornik Panteizem in monografijo Nikolaj Kuzanski. Pri Slovenski matici je bil urednik Kozmoloških dialogov Giordana Bruna v prevodu Mojce Mihelič, zadnjih nekaj let pa ureja Plotinove Zbrane spise v prevodu Sonje Weiss. Uršičevo glavno knjižno delo je velika tetralogija Štirje časi s podnaslovom »Filozofski pogovori in samogovori«. Zadnja leta se posveča predvsem filozofiji (novo)platonizma in japonskemu budizmu.

Z zbornikom Misli svetlobe in senc želijo kolegice in kolegi počastiti Uršičevo sedemdesetletnico. V njem so zbrane razprave, ki so jih avtorji predstavili na simpoziju novembra 2019 ob Uršičevi upokojitvi. Prispevki kažejo na širok vsebinski razpon filozofskih tem, ki časovno segajo od Parmenida do sodobnih filozofov umetne inteligence pa tudi pesmi Borisa A. Novaka, ki uvajajo in zaključujejo filozofski del ter ga umetniško bogatijo.

Poglavja

 • Uvodne besede
  Maja Malec, Olga Markič
 • Nekaj besed v zahvalo
  Marko Uršič
 • Pesem za Marka
  Boris A. Novak
 • O potencialnosti, aktualnosti in duhu
  Pogovor o duhu z Markom Uršičem
  Andrej Ule
 • Med večnim življenjem in toplotno smrtjo vesolja
  Samorazvojni kozmos, predkozmična narava in tisto onkraj kozmičnega demiurga
  Tine Hribar
 • Druga plovba Marka Uršiča
  Sonja Weiss
 • Skozi vrata brez vrat – romanja z(a) Markom
  Odprti prostori praznine v budistični filozofiji
  Nina Petek
 • Marko Uršič, bralec Dionizija Areopagita
  Gorazd Kocijančič
 • Naproti Tretji dobi ali o spravi med etiko in teologijo
  Lenart Škof
 • Umetniške sence in Berkeleyjeva senca
  Božidar Kante
 • Neobjektivna znanost?
  Fenomenološka kritika objektivne misli
  Sebastjan Vörös
 • Uršičeva recepcija Cassirerjeve filozofije simbolnih form
  Borut Ošlaj
 • Logika in vsebina
  Danilo Šuster
 • Pomen možnih svetov za analitično metafiziko
  Maja Malec
 • O nekaterih predpostavkah bayesijanskega argumenta
  Peter Lukan
 • Laganje in negotovost
  Borut Trpin
 • Prvi in drugi val umetne inteligence
  Olga Markič
 • »Štirje časi so dani človeku ...«
  Razmišljanje o ciklu Štirje časi Marka Uršiča
  Lucija Stepančič
 • Poletje duše filozofa Marka Uršiča
  Marsilio Ficino in florentinski novoplatonizem
  Igor Škamperle
 • Med Razpokami in Sencami
  Pogled na Razpoke, Štiri čase in Sence z vidika Leonardove podmornice
  Nena Škerlj
 • Vrata nepovrata
  Dva odlomka iz eposa
  Boris A. Novak
 • Izbrana bibliografija red. prof. dr. Marka Uršiča za obdobje 1972–2020
  Marjetka Ščelkov

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

15 April 2021

Kategorije

Kako citirati

Malec, M., & Markič, O. (Eds.). (2021). Misli svetlobe in senc: razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604310