Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

Avtorji

Svanibor Pettan (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

etnomuzikologija, manjšinska etničnost, neverbalna komunikacija, migracije

Kratka vsebina

Pričujoča publikacija je zaključna študija štiriletnega temeljnega raziskoval­nega projekta z naslovom Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991. V projektu so se raziskovalci osredotočili na študij struktur in procesov (trans)kulturnih dinamik glasbenih praks tako posameznikov kot tudi skupin iz vrst etničnih manjšin ter na komunikacijske vidike njihovega odnosa z večinsko populacijo v slovenskem okolju. S projektom in publikacijo afirmirajo pogled na Sloveni­jo kot na interaktivni prostor srečevanj različnih glasb in ljudi, ki jih ustvarjajo, izvajajo in poslušajo. Zanimali so jih identitetni izrazi posameznikov in skupnosti iz vrst etničnih manjšin, prostori njihovega delovanja, vplivi kulturno-političnih institucij na njihovo dejavnost in interakcijski vidiki relevantnih glasbenih praks.

Poglavja

 • Glasba, etnične manjšine in (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991
  Raziskovalne smeri in razsežnosti
  Svanibor Pettan
 • Dvajset let pozneje
  Položaj in pravice manjšin ob koncu drugega desetletja 21. stoletja v Sloveniji, Evropi in po svetu
  Mitja Žagar
 • »Kje se kaj začne in kje se kaj neha?«
  Različni pogledi na manjšinsko etničnost skozi glasbo in ples
  Mojca Kovačič
 • Glasba in ples ter identifikacije pripadnikov druge generacije postmigracijskih etničnih manjšin v Sloveniji
  Alma Bejtullahu
 • Specifike delovanja folklornih skupin v okviru manjšinskih etničnih skupnosti na Slovenskem
  Drago Kunej
 • Glasbeno-plesno uveljavljanje pripadnikov srbske skupnosti na Slovenskem po letu 1991
  Med tradicijo in scensko umetnostjo
  Vesna Bajić Stojiljković
 • Češki glasbeniki na Slovenskem v 19. in 20. stoletju
  Od glasbene »večine« do »manjšine«
  Jernej Weiss
 • Pogledi na etničnost med slovenskimi glasbeniki po letu 1991
  Leon Stefanija, Katarina Habe
 • Transkulturna dinamika na podlagi izkušenj šrilanške glasbenice na Slovenskem
  Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona
 • Glasba, aktivizem in samoorganizacija na primeru »begunske krize«
  Ana Hofman
 • Skupnostna glasba z mladoletnimi prosilci za azil brez spremstva na Slovenskem
  Bharath Ranganathan
 • Soglasbe iz Slovenije v novih deželah
  Maša K. Marty
 • Spletni seznam seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog o glasbah etničnih manjšin
  Priloga
  Aleksandar Kodela

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

23 June 2021

Kako citirati

Pettan, S. (Ed.). (2021). Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604624