Glasba na Slovenskem po 1918

15 Titles
 Glasba na Slovenskem po 1918

Zbirko Glasba na Slovenskem po 1918 izdaja Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete. Zbirka ima tudi svojo spletno stran: http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/monografije/

Vse knjige