M/F

2 Titles
 M/F

Urednici zbirke: Eva D. Bahovec in Marta Verginella

Povezovanje humanističnih ved ima dolgo tradicijo, ki se je morala v drugi polovici 20. stoletja soočiti z pojavljanjem palete novih »študij«, med drugim tudi vplivnih ženskih študij in zgodovine žensk. Domala vse pa je odločilno obeležila prenoviteljska vloga nemške kritične teorije in njenih številnih nadaljevanj v sodobni zgodovini in filozofiji.

Povezovanju zgodovine in filozofije, ki mu v teh okvirih upravičeno pripade osrednje mesto, je mogoče slediti od druge polovice 19. stoletja naprej, nato od analovske šole v zgodovini prek posredniške vloge, ki jo je odigrala »epistemologija in zgodovina znanosti«, predvsem epistemologija bioloških in medicinskih ved Georgesa Canguilhema. Križišče vseh teh raziskovanj in povezav predstavlja njegov učenec in sodelavec Michel Foucault, ki je »medicinski skalpel zamenjal s pisalom« in nadaljeval z analizo zgodovine in njenih diskontinuitet v humanistiki ter vanjo vključil tudi zgodovino psihoanalize.

Novejše raziskave kažejo, da ni bil vpliv analovske šole za Foucaulta nič manj pomemben od epistemologov, prav tako pa se poudarja, da je bil Foucaultov vpliv na zgodovinarje večji, kot so sprva mislili. Jacques le Goff, eden najvplivnejših med njimi, je ob deseti obletnici Foucaultove prezgodnje smrti pričeval o njunem sodelovanju in medsebojnem pripoznavanju, naloga današnjega časa pa je, da srečanja analovcev s filozofi povežemo s pretežno anglosaškim svetom »študij«. Med njimi pripade pomembno mesto ženskim študijam, zgodovini žensk in »feminizmu in psihoanalizi«, ki je povezan z vrhunsko publicistično produkcijo britanske feministične revije m/f, poimenovano po razliki masculinum/femininum, ki je pri nas vplivala na zasnovo revije za ženske študije in feministično teorijo Delta. 

M/F je kot knjižna zbirka Znanstvene založbe FF namenjena povezovanju zgodovine in filozofije v luči feminističnega in »psihoanalitičnega vidika«, ki je odmeval tudi v enem najvplivnejših zgodovinskih in filozofskih del stoletja, Drugem spolu Simone de Beauvoir. Ime zbirke M/F odslikava tako inicialke imena Michel Foucault kakor tudi dikcije masculinum(femininum, ki drži mesto konceptu "spolne razlike" in njenih zgodovinskih, filozofskih in feminističnih raziskovanj.

 

E-ISSN 2820-6606
Tiskane izdaje ISSN 2820-6592

Vse knjige