Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom

Avtorji

Marta Verginella
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mišo Renko

Ključne besede:

meje, 20. stoletje, covid-19, ženska mobilnost, žensko delo

Kratka vsebina

V 20. stoletju so se državne meje v severno jadranski regiji pre­maknile po prvi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne in po njej. Obdobjem bojev za meje so sledila obdobja miru in stabilnosti, ki so dopuščala njihovo prestopanje in počasno brisanje. Širjenje ko­ronavirusa nas je opozorilo na to, kako hitro se lahko že opuščene meje na novo vzpostavijo in kako se utečeni tokovi mobilnosti preki­nejo. Knjiga osvetli socialne in gospodarske značilnosti ženske mo­bilnosti, ki je koreninila v družbi starega režima in je doživela nove oblike razumevanja v času vzpona nacionalizma. Osredotoči se tudi na fenomen ženskih begunk v času prve svetovne vojne in na pri­siljen odhod slovenskih intelektualk iz Trsta in Gorice po prihodu italijanskih čet in še posebej vzponu fašizma. Osvetlitev aleksandrink, tihotapk in hišnih pomočnic omogoča raziskovanje ženskega dela, obenem pa kaže na to, kako se v različnih oblikah ženske mobilnosti kažejo raznoliki poskusi nadzora njihovega dela in telesa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 2, 2022

E-ISSN

2820-6606

Tiskane izdaje ISSN

2820-6592