Milan Grošelj: Izbrani spisi

Avtorji

Nada Grošelj (ed)

Ključne besede:

Milan Grošelj, Izbrani spisi, klasična filologija

Kratka vsebina

Monografija obsega izbor Grošljevih najbolj inventivnih prispevkov, ki so bili doslej objavljeni in dostopni zgolj razpršeno. Izbor zajame vsa področja njegovega dela in jih predstavi z zglednimi primerki, ki so bili v znanstveni javnosti posebej izpostavljeni zaradi svoje kvalitete in pomena. V prvem, biobibliografskem delu se zvrstijo njegov življenjepis, opis znanstvenega delovanja in bibliografija. V drugem delu sledijo članki iz znanstvenih in strokovnih publikacij in deli monografije, razporejeni v naslednja poglavja: Pedagoška in poljudnoznanstvena besedila, Prevodna kritika, Slovnične študije, Slogovne študije, Etnološke raziskave literarnih virov in motivov in Etimološke in leksikalne študije.

Poglavja

  • Življenje, delo in bibliografija Milana Grošlja
    Nada Grošelj
  • Izbrani spisi
    Milan Grošelj
  • Povzetek
  • Summary

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

December 27, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-060-076-3

Date of first publication (11)

2018-12-27

doi

10.4312/9789610600763