Klasična filologija

14 Titles

Vse knjige

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše, Mateja Gaber (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Blaž Zabel, Matej Hriberšek, Marko Kambič, Andrej Pengov, Tim Prezelj, Tadej Pavković, Florin Cioban, Ioana Jieanu, Jana Brankovič, Irena Golinar Oven, Marija Mojca Peternel, Katarina Švab, Darko Čuden, Andreja Retelj, Urška Valenčič Arh, Milena Mileva Blažić, Irena Samide, Neva Šlibar, Uršula Berlot Pompe, Eva Boštjančič, Maša Černilec, Priscila Gulič Pirnat, Roman Kuhar, Igor Pribac, Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar, Jerca Legan, Dušan Nečak, Alenka Seliškar, Maja Klarendić
28 September 2023

Aristotelov spis O duši: Slovenski prevod Antona Doklerja iz leta 1933, Recepcija v srednjeveški in renesančni filozofiji

Franci Zore, Jan Ciglenečki (Urednik zbornika); Aristotel; Anton Dokler (prevajalec); Platon, Matej Hriberšek, Kajetan Škraban, Jaka Klasinc
19 December 2022

Maffeo Vallaresso, Epistolario (1450-1471) e gli altri documenti trasmessi dal codice vaticano Barberiniano latino 1809

Maffeo Vallaresso; Reinhold C. Mueller, Dušan Mlacović, Matteo Melchiorre, Matteo Venier, Marco Cursi; uredil Matteo Melchiorre, uredila Matteo Venier (uredil)
3 December 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021

Egiptovsko puščavništvo

Jan Ciglenečki, Franci Zore, Nena Bobovnik (Urednik zbornika); Jan Dominik Bogataj, Gina Derhard, Gorazd Kocijančič, David Movrin, Nina Petek, Mark Sheridan, Alen Širca, Borut Škodlar; Edvard Kocbek; Nena Bobovnik (prevajalka), Jan Dominik Bogataj (prevajalec) (prevajalec); Sveti Pahomij
29 April 2021

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Gregory Woods, Milena Mileva Blažić, Vitaly Chernetsky, Matteo Colombi, Alenka Koron, Gábor Csiszár, Nina Dragičević, Denis Ferhatović, Jelena Jović, Tatiana Klepikova, Vesna Liponik, Maruša Maligoj, Izabela Morska, Kevin Moss, Maja Šučur, Andrea Trovesi, Nataša Velikonja, Błażej Warkocki; Andrej Zavrl, Alojzija Zupan Sosič (Urednik zbornika); Jasna Jasna Žmak
8 April 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Janez Skela, Ljudmil Dimitrov, Petra Stankovska, Metka Furlan, Luka Repanšek, Chikako Shigemori Bučar, Mateja Petrovčič, Hyeonsook Ryu, Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, Tamás Kruzslicz, Namita Subiotto, Brigita Kosevski Puljić, Andreja Retelj, Anita Srebnik, Maria Wtorkowska, Mojca Medvedšek, Blažka Müller Pograjc, Ioana Carmen Jieanu, Janja Urbas, Darija Pivk, Špela Sevšek Šramel, Nataša Pirih Svetina, Vanda Babič, Marjana Šifrar Kalan, Mita Gustinčič Pahor, Marko Marinčič
4 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

Milan Grošelj: Izbrani spisi

Nada Grošelj (Urednik zbornika); Milan Grošelj
27 December 2018