Ženske, ki študirajo, so nevarne: Izbrani portreti slovenskih intelektualk

Avtorji

Petra Kramberger (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Irena Samide (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tanja Žigon (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

intelektualke, Slovenke

Kratka vsebina

Prve Slovenke so na dunajski univerzi začele študirati že leta 1897, torej je mogoče sklepati, da so bile težave, s katerimi so se soočale, podobne tistim, s katerimi so se morale spoprijeti tudi prve študentke na univerzah v podonavski monarhiji nasploh. To hipotezo potrjujemo na podlagi primerjave med evropskim in avstro-ogrskim družbenim in akademskim kontekstom ter specifično slovenskimi okoliščinami. Obenem nas zanima tudi pomen študentk in intelektualk v kontekstu družbenega razvoja, še posebej pa se ukvarjamo tudi z vprašanjem delovanja izbranih slovenskih intelektualk konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Ugotavljamo, da so številne med njimi v slovenski kulturi, znanosti in družbi pustile trajen in neizbrisen pečat.

Poglavja

 • Namesto uvoda
  O ženskah, ki so sledile svojim sanjam
  Petra Kramberger, Irena Samide, Tanja Žigon
 • Študentke in intelektualke v zgodovinskem, družbenem, kulturnem in nacionalnem kontekstu zadnjih desetletij Habsburške morarhije
  Igor Žunkovič
 • Ana Štěrba-Böhm, roj. Jenko (1885–1936), prva slovenska doktorica filozofije
  Franc Perdih
 • Botaničarka Angela Piskernik (1886–1967), prva slovenska doktorica filozofije na Dunaju
  Janez Stergar, Igor Žunkovič
 • Milena Perušek (1893–1978), prva slovenska fitopatologinja
  Jože Maček, Petra Kramberger
 • Ana Mayer Kansky (1895–1962), prva doktorica filozofije na slovenski univerzi
  Franc Perdih
 • Melitta Pivec-Stelè (1894–1973), prva Slovenka z dvema doktoratoma
  Tanja Žigon
 • Helena Stupan, roj. Tominšek (1900–1992), prva slovenska arheologinja in univerzitetna predavateljica nemške književnosti
  Petra Kramberger, Irena Samide
 • Zofka Kveder (1878–1926), prva slovenska poklicna pisateljica in publicistka
  Mateja Pezdirc Bartol
 • Ljudmila Poljanec (1874–1948), zavzeta študentka, predana učiteljica in prezrta pesnica
  Irena Samide
 • Minka Skabernè (1882–1965), ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe
  Petra Testen
 • Povzetki
 • O avtoricah

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

November 22, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-06-0112-8