Nominalizacija: Korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem

Avtorji

Tamara Mikolič Južnič

Ključne besede:

nominalizacija v slovenščini, korpusni pristop, žanrska pogojenost, prevajalski problemi

Kratka vsebina

Gre za prvo celovito delo, ki se posveča nominalizaciji v slovenščini, in sicer tako v izvirni slovenščini kot tudi v prevodni slovenščini (iz različnih jezikov). Avtorica za analizo uporabi korpusni pristop; vse ugotovitve namreč temeljijo na razmeroma velikih količinah avtentičnih podatkov o jeziku/jezikih. Monografija združuje kvantitativne in kvalitativne metode, kar omogoča celosten vpogled v  tematiko in med drugim prinaša naslednja temeljna spoznanja: a) nominalizacija je izrazito žanrsko pogojena, tako v slovenščini kot v drugih jezikih; b) pogostost rabe nominalizacije vodi do razlik med jeziki; c) nominalizacijska struktura se pojavlja kot potencialni prevajalski problem, ki ga ni vedno lahko rešiti. Prav v tem zadnjem segmentu pa je monografija posebej dragocena, saj poleg tega, da prinaša natančno analizo stanja, ponuja tudi konkretne prevodne rešitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 26, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-973-5

Date of first publication (11)

21 November 2016