Prevajalstvo

64 Titles

Vse knjige

Cover of the book Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I

Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I: pregled zgodovinskega razvoja

Nike K. Pokorn (glavna urednica); Robert Grošelj, Tamara Mikolič Južnič (sourednika); Agnes Pisanski Peterlin, Kozma Ahačič, Majda Merše, Jože Krašovec, Vid Snoj, Matija Ogrin, Luka Vidmar, Marijan Dović, Marko Jesenšek, Andrej Leben, Miran Hladnik, Andreja Pignar Tomanič, Jerneja Umer Kljun, Zarja Vršič, Tadej Pahor, Miha Kovač, Janko Trupej, Irena Novak Popov, Tanja Petrič, Igor Maver, Damjan Popič, Silvana Orel Kos, Andrej Blatnik
14 June 2024
Cover of the book Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II

Zgodovina slovenskega literarnega prevoda II: slovenska literatura v dialogu s tujino

Nike K. Pokorn (glavna urednica); Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič, Robert Grošelj (souredniki); Simon Zupan, Melita Koletnik, Amalija Maček, Namita Subiotto, Biserka Bobnar, Jana Šnytová, David Movrin, Luka Repanšek, Nina Petek, Iztok Ilc, Mojca Pretnar, Judit Zágorec-Csuka, Julija Rozman, Tanja Žigon, Adriana Mezeg, Đurđa Strsoglavec, Domen Krvina, Blaž Podlesnik, Špela Sevšek Šramel, Maja Šabec, Benjamin Virc, Milena M. Blažić, Kasilda Bedenk, Branko Gradišnik, Irena Prosenc, Marija Zlatnar Moe, Tone Smolej, Miha Javornik, Marko Juvan, Janž Snoj, Jerneja Umer Kljun, Tina Mahkota, Aleš Pogačnik, Vid Snoj, Janko Trupej, Katarina Čobec, Tomaž Onič, Tjaša Mohar, Tadej Pahor, Nina Brezar, Zarja Vršič, Aleš Maver, Urša Vogrinc Javoršek
14 June 2024
Naslovnica knjige Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo)

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo): izbor najboljših prevodov

Adriana Mezeg, Matej Škorjak, Benjamin Virc (Urednik zbornika)
7 June 2024
Naslovnica monografije Slovenske hiše za lutke

Slovenske hiše za lutke

Marija Zlatnar Moe
16 May 2024

Veliki slovensko–madžarski slovar: zvezek 2024

Iztok Kosem, Júlia Bálint Čeh, Primož Ponikvar, Petra Zaranšek, Urška Kamenšek, Peter Koša, Annamária Gróf, Polona Gantar, Simon Krek, Špela Arhar Holdt, Vojko Gorjanc (Urednik zbornika); Nándor Böröcz, Jolanda Harmat Császár, Urban Logar, Eva Pori, Klára Potoczky, Rebeka Roblek, Imre Szíjártó, Borut Šantak, Jure Šešet, Karolina Zgaga
4 April 2024

Popravljanje jezika in besedil: učiteljska povratna informacija v šolski praksi: zbornik konference

Eva Pori, Špela Arhar Holdt (Urednik zbornika); Alenka Rot Vrhovec, Marko Stabej, Natalija Mihelčić Gradišar, Andreja Popović, Valentina Madjar Sitar, Martina Kokelj, Maja Kosmač Zamuda, Tjaša Rotar Komel, Sandra Križnar, Maja Brezovar, Stanislava Stružnik, Aleksandar Tonić, Petra Jesenovec, Nuša Drinovec Sever, Žan Grm, Neža Zupančič Logar, Sonja Strgar, Ana Rotovnik Omerzu, Marko Bešlič, Sonja Salajko, Polonca Tratar Božič, Urška Cerar, Andreja Krajnc, Tjaša Markežič, Saša Mezek Zupančič, Anita Smole, Nuša Vešligaj, Kaja Dragoljević, Ana Ogrič
22 December 2023

Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Namita Subiotto (Urednik zbornika)
31 May 2023

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

Špela Arhar Holdt (Urednik zbornika); Jaka Čibej, Marko Robnik-Šikonja, Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Kaja Dobrovoljc, Tadej Škvorc
6 December 2021

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (Urednik zbornika); Polona Gantar, Simon Krek, Eva Pori, Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Nikola Ljubešić, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej
8 October 2021

O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (Urednik zbornika); Boris A. Novak, Matej Hriberšek, Rajko Muršič, Jernej Zupančič, Andrej Ule, Ana Mehle, Marjetka Ščelkov, Velko S. Rus, Kajetan Gantar, Anna Zelenková, Tone Smolej, Janko Kos, Aleksander Skaza, Miran Hladnik, Urška Perenič, Albina Nećak Lük, Milena Mileva Blažić, Andrej Blatnik, Marta Verginella, Božo Repe, Ljubica Marjanovič Umek, Milica Antić Gaber, Jože Vogrinc, Cvetka Hedžet Tóth, Marko Marinčič, Igor Škamperle, Borut Ošlaj, Mojca Ramšak, Jana S. Rošker
3 June 2021
Zupaničeva knjižnica, št. 50

Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji

Juš Škraban, Uršula Lipovec Čebron
22 April 2021

Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Sonia Vaupot, Adriana Mezeg, Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar, Metka Zupančič (Urednik zbornika); Irina Babamova, Ilona Bădescu, Daniela Dincă, Gorana Bikić-Carić, Kyriakos Forakis, Nicolas Froeliger, Zoran Nikolovski, Galina Ovtchinnikova, Assya Ovtchinnikova, Bogdanka Pavelin Lešić, Patrice Pognan, Carmen-Ștefania Stoean, Krisztián Bene, Elvis Bramo, Eldina Nasufi, Klementina Shiba, Liliana Alic, Dragan Bogojević, Jasmina Nikčević, Constantin-Ioan Mladin, Mariana Pitar, Anda Rădulescu, Cristiana-Nicola Teodorescu, Daniela Ćurko, Christina Dara, Marie-Hélène Estéoule-Exel, Ignac Fock, Nenad Ivić, Camelia Manolescu, Ildikó Szilágyi, Jean-Jacques Tatin-Gourier, Maja Vukušić Zorica, Joana Hadži-Lega Hristoska, Meta Lah, Cheryl Toman, Elona Toro
30 December 2020

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
30 December 2020

Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters

Nike K. Pokorn, Maurizio Viezzi, Tatjana Radanović Felberg (Urednik zbornika); Simos Grammenidis, Anthi Wiedenmayer, Caterina Falbo, Antonio Chiarenza, Anna Ciannameo, Hanne Skaaden, Uršula Lipovec Čebron, Juš Škraban, Nataša Hirci, Tamara Mikolič Južnič, Claudio Baraldi, Laura Gavioli, Antonios Ventouris, Elpida Loupaki
30 December 2020

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti, Patrice Pognan, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika); Katarína Chovancová, Hanna Makurat-Snuzik, Tanja Avgustinova, Irina Štenger, Dieter Stern, Gregor Perko, Grégoire Labbé
8 July 2020

Matiček se vrača v francoščino: zbornik študentskega kratkega prevoda in povezanih prispevkov s prevodom

Sonia Vaupot, Urban Šrimpf (Urednik zbornika); Anna Maria Grego, Maja Žumer; Nina Brezar (prevajalec); Anamarija Brudar; Teja Kavčič (prevajalec); Veronika Mahne; Jasmina Madžarović (prevajalec); Katja Mavrič Bordon, Barbara Poličar, Urška Turk, Eva Štuhec
2 July 2020

Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions

Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič (Urednik zbornika); Tanja Žigon, Karin Almasy, Tatjana Balažic Bulc, Tamara Mikolič Južnič, Gemma Santiago Alonso, David Heredero Zorzo, Mojca Schlamberger Brezar, Martina Paradiž, Ivana Bašić, Vesna Bogdanović, Vesna Bulatović
23 April 2020

The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of Socially Unacceptable Online Discourse Practices

Darja Fišer, Philippa Smith (Urednik zbornika); Kristina Pahor de Maiti, Nikola Ljubešić, Vojko Gorjanc, Zoran Fijavž, Fabienne H. Baider, Anna Bobori, Goran Vaage, Tanja Petrović, Stavros Assimakopoulos
19 March 2020

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dušan Nečak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej
19 December 2019

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, Vesna Požgaj Hadži (Urednik zbornika); Janez Skela, Ljudmil Dimitrov, Petra Stankovska, Metka Furlan, Luka Repanšek, Chikako Shigemori Bučar, Mateja Petrovčič, Hyeonsook Ryu, Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, Tamás Kruzslicz, Namita Subiotto, Brigita Kosevski Puljić, Andreja Retelj, Anita Srebnik, Maria Wtorkowska, Mojca Medvedšek, Blažka Müller Pograjc, Ioana Carmen Jieanu, Janja Urbas, Darija Pivk, Špela Sevšek Šramel, Nataša Pirih Svetina, Vanda Babič, Marjana Šifrar Kalan, Mita Gustinčič Pahor, Marko Marinčič
4 December 2019

Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Gregor Pompe (Urednik zbornika); Dušan Nečak
27 September 2019

Norme v jeziku, norme v prevajanju

Mojca Schlamberger Brezar, Ada Gruntar Jermol (Urednik zbornika); Adriana Mezeg, Jana Zidar Forte, Jasmina Tatar Anđelić, Vlasta Kučiš, Natalia Kaloh-Vid, Petra Zajc, Danaja Seražin, Donald Reindl, Nina Grahek Križnar, Emina Avdić, Petra Žagar Šoštarić, Agnješka Bolf, Martina Ožbot
2 July 2019

Center and periphery: Power relations in the world of translation

Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič (Urednik zbornika)
18 June 2019

Prevajanje in migracije

Ada Gruntar Jermol, Mojca Schlamberger Brezar, Vlasta Kučiš (Urednik zbornika); Nada Šabec, Judit Zágorec-Csuka, Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes, Artea Panajotović, Adriana Mezeg, Mladen Rieger, Helga Begonja, Tjaša Mohar, Jasna Potočnik Topler; Natalia Kaloh Vid; Petra Žagar-Šoštarić, Doris Mesaroš, Alenka Kocbek
10 June 2019

Dialogu naproti

Vesna Požgaj Hadži, Marko Ljubešić, Jerica Ziherl (Urednik zbornika); Dragutin Rosandić, Nives Opačić, Sanja Beba Bosnić, Tatjana Balažic Bulc, Neva Čebron, Mirjana Doblanović Pekica, Boža Krakar Vogel, Blaženka Martinović, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić, Milorad Nikčević, Elvi Piršl, Teana Tomažin, Irena Vodopija, Dubravka Smajić, Teodora Fonović Cvijanović, Majda Čolak, Vanessa Vitković Marčeta, Vojko Gorjanc, Matija Jelača, Marina Katnić-Bakaršić, Marko Stabej, Đurđa Strsoglavec
6 June 2019

Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu

Nike K. Pokorn (Urednik zbornika); Tamara Mikolič Južnič, Marija Milavec Kapun, Sara Pistotnik; Uršula Lipovec Čebron (Urednik zbornika); Simona Jazbinšek, Danica Rotar-Pavlič, Vesna Homar, Nataša Hirci, Erika Zelko, Marija Milavec Kapun, Tanja Korošec
14 February 2019

The XVIII EURALEX International Congress. Lexicography in Global Contexts: Book of Abstracts

Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Simon Krek (Urednik zbornika)
21 August 2018

Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts

Simon Krek, Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem (Urednik zbornika)
21 August 2018

Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine

Darja Fišer (Urednik zbornika)
20 August 2018

Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions

Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek (Urednik zbornika)
17 August 2018

Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve

Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek (Urednik zbornika)
17 August 2018

Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo

Špela Vintar (Urednik zbornika)
25 July 2018

Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju

Nike K. Pokorn (Urednik zbornika)
25 July 2018

Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije

Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika)
17 July 2018

Slovenske korpusne raziskave

Špela Vintar (Urednik zbornika)
17 July 2018

Slovensko tolmačeslovje

Vojko Gorjanc (Urednik zbornika)
15 July 2018

Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja

Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon
15 July 2018

Metabesedilo med dvema kulturama

Agnes Pisanski Peterlin
15 July 2018

Govorni korpusi

Jana Zemljarič Miklavčič
15 July 2018

Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

Darja Fišer, Andrej Pančur (Urednik zbornika)
2 July 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Angleško-francosko

Nike Kocijančič Pokorn (Urednik zbornika)
18 April 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Albansko

Nike Kocijančič Pokorn (Urednik zbornika)
18 April 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Arabsko-farsi

Nike Kocijančič Pokorn, Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik (Urednik zbornika)
18 April 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Rusko-kitajsko

Nike Kocijančič Pokorn, Uršula Lipovec Čebron, Sara Pistotnik (Urednik zbornika)
18 April 2018