Prevajalstvo

56 Titles

Vse knjige

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021
Zupaničeva knjižnica, št. 50

Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji

Juš Škraban, Uršula Lipovec Čebron
April 22, 2021

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
December 30, 2020

Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters

Nike K. Pokorn (ed), Maurizio Viezzi (ed), Tatjana Radanović Felberg (ed)
December 30, 2020

Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Sonia Vaupot (ed), Adriana Mezeg (ed), Gregor Perko (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Metka Zupančič (ed)
December 30, 2020

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019

Norme v jeziku, norme v prevajanju

Mojca Schlamberger Brezar (ed), Ada Gruntar Jermol (ed)
July 2, 2019

Center and periphery: Power relations in the world of translation

Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič (Urednik zbornika)
June 18, 2019

Prevajanje in migracije

Ada Gruntar Jermol (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Vlasta Kučiš (ed)
June 10, 2019

Dialogu naproti

Vesna Požgaj Hadži (ed), Marko Ljubešić (ed), Jerica Ziherl (ed)
June 6, 2019

The XVIII EURALEX International Congress. Lexicography in Global Contexts: Book of Abstracts

Jaka Čibej (ed), Vojko Gorjanc (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 21, 2018

Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts

Simon Krek (ed), Jaka Čibej (ed), Vojko Gorjanc (ed), Iztok Kosem (ed)
August 21, 2018

Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve

Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018

Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions

Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018

Slovenske korpusne raziskave

Špela Vintar (ed)
July 17, 2018

Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije

Agnes Pisanski Peterlin (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 17, 2018

Metabesedilo med dvema kulturama

Agnes Pisanski Peterlin
July 15, 2018

Govorni korpusi

Jana Zemljarič Miklavčič
July 15, 2018

Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja

Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon
July 15, 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Arabsko-farsi

Nike Kocijančič Pokorn (ed), Uršula Lipovec Čebron (ed), Sara Pistotnik (ed)
April 18, 2018

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu: Rusko-kitajsko

Nike Kocijančič Pokorn (ed), Uršula Lipovec Čebron (ed), Sara Pistotnik (ed)
April 18, 2018