Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

26 Titles
 Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje je knjižna zbirka, ki jo izdaja Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete.

Tiskane izdaje ISSN 2335-335X

Vse knjige

Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Sonia Vaupot (ed), Adriana Mezeg (ed), Gregor Perko (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Metka Zupančič (ed)
December 30, 2020

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
December 30, 2020

Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions

Agnes Pisanski Peterlin (ed), Tamara Mikolič Južnič (ed)
April 23, 2020

Norme v jeziku, norme v prevajanju

Mojca Schlamberger Brezar (ed), Ada Gruntar Jermol (ed)
July 2, 2019

Prevajanje in migracije

Ada Gruntar Jermol (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed), Vlasta Kučiš (ed)
June 10, 2019

Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve

Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018

Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions

Vojko Gorjanc (ed), Polona Gantar (ed), Iztok Kosem (ed), Simon Krek (ed)
August 17, 2018

Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju

Nike K. Pokorn (ed)
July 25, 2018

Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije

Agnes Pisanski Peterlin (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 17, 2018

Slovensko tolmačeslovje

Vojko Gorjanc (ed)
July 15, 2018

Govorni korpusi

Jana Zemljarič Miklavčič
July 15, 2018

Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja

Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon
July 15, 2018