Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

27 Titles
 Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje je knjižna zbirka, ki jo izdaja Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete.

Tiskane izdaje ISSN 2335-335X

Vse knjige

Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Sonia Vaupot, Adriana Mezeg, Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar, Metka Zupančič (Urednik zbornika); Irina Babamova, Ilona Bădescu, Daniela Dincă, Gorana Bikić-Carić, Kyriakos Forakis, Nicolas Froeliger, Zoran Nikolovski, Galina Ovtchinnikova, Assya Ovtchinnikova, Bogdanka Pavelin Lešić, Patrice Pognan, Carmen-Ștefania Stoean, Krisztián Bene, Elvis Bramo, Eldina Nasufi, Klementina Shiba, Liliana Alic, Dragan Bogojević, Jasmina Nikčević, Constantin-Ioan Mladin, Mariana Pitar, Anda Rădulescu, Cristiana-Nicola Teodorescu, Daniela Ćurko, Christina Dara, Marie-Hélène Estéoule-Exel, Ignac Fock, Nenad Ivić, Camelia Manolescu, Ildikó Szilágyi, Jean-Jacques Tatin-Gourier, Maja Vukušić Zorica, Joana Hadži-Lega Hristoska, Meta Lah, Cheryl Toman, Elona Toro
30 December 2020

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
30 December 2020

Academic writing from cross-cultural perspectives: Exploring the synergies and interactions

Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič (Urednik zbornika); Tanja Žigon, Karin Almasy, Tatjana Balažic Bulc, Tamara Mikolič Južnič, Gemma Santiago Alonso, David Heredero Zorzo, Mojca Schlamberger Brezar, Martina Paradiž, Ivana Bašić, Vesna Bogdanović, Vesna Bulatović
23 April 2020

The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of Socially Unacceptable Online Discourse Practices

Darja Fišer, Philippa Smith (Urednik zbornika); Kristina Pahor de Maiti, Nikola Ljubešić, Vojko Gorjanc, Zoran Fijavž, Fabienne H. Baider, Anna Bobori, Goran Vaage, Tanja Petrović, Stavros Assimakopoulos
19 March 2020

Norme v jeziku, norme v prevajanju

Mojca Schlamberger Brezar, Ada Gruntar Jermol (Urednik zbornika); Adriana Mezeg, Jana Zidar Forte, Jasmina Tatar Anđelić, Vlasta Kučiš, Natalia Kaloh-Vid, Petra Zajc, Danaja Seražin, Donald Reindl, Nina Grahek Križnar, Emina Avdić, Petra Žagar Šoštarić, Agnješka Bolf, Martina Ožbot
2 July 2019

Prevajanje in migracije

Ada Gruntar Jermol, Mojca Schlamberger Brezar, Vlasta Kučiš (Urednik zbornika); Nada Šabec, Judit Zágorec-Csuka, Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes, Artea Panajotović, Adriana Mezeg, Mladen Rieger, Helga Begonja, Tjaša Mohar, Jasna Potočnik Topler; Natalia Kaloh Vid; Petra Žagar-Šoštarić, Doris Mesaroš, Alenka Kocbek
10 June 2019

Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu

Nike K. Pokorn (Urednik zbornika); Tamara Mikolič Južnič, Marija Milavec Kapun, Sara Pistotnik; Uršula Lipovec Čebron (Urednik zbornika); Simona Jazbinšek, Danica Rotar-Pavlič, Vesna Homar, Nataša Hirci, Erika Zelko, Marija Milavec Kapun, Tanja Korošec
14 February 2019

Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine

Darja Fišer (Urednik zbornika)
20 August 2018

Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions

Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek (Urednik zbornika)
17 August 2018

Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve

Vojko Gorjanc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek (Urednik zbornika)
17 August 2018

Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo

Špela Vintar (Urednik zbornika)
25 July 2018

Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju

Nike K. Pokorn (Urednik zbornika)
25 July 2018

Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije

Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar (Urednik zbornika)
17 July 2018

Slovenske korpusne raziskave

Špela Vintar (Urednik zbornika)
17 July 2018

Slovensko tolmačeslovje

Vojko Gorjanc (Urednik zbornika)
15 July 2018

Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja

Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon
15 July 2018

Metabesedilo med dvema kulturama

Agnes Pisanski Peterlin
15 July 2018

Govorni korpusi

Jana Zemljarič Miklavčič
15 July 2018