Slovensko tolmačeslovje

Avtorji

Vojko Gorjanc (ed)
University of Ljubljana, Faculty of Arts

Ključne besede:

tolmačenje na Slovenskem, raziskovalni projekti študij prevodoslovja

Kratka vsebina

Monografija Slovensko tolmačeslovje predstavlja del raziskav tolmačenja na Slovenskem, povezanih z ljubljanskim raziskovalnim in razvojnim delom s tega področja. Gre za prikaz raziskovalno-razvojnega dela, tesno povezanega tako z magistrskim študijem tolmačenja kot tudi doktorskim študijem prevodoslovja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, prav tako pa raziskovalnimi projekti, v katerih sodelujejo sodelavci tega oddelka.

Poglavja

 • O tolmačenju in tolmačeslovju
  Jasmina Markič
 • Vloga mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja tolmačev v Sloveniji
  Amalija Maček
 • Škarje in platno
  Kako ukrojiti študijski program konferenčnega tolmačenja
  Matevž Pajek
 • Poučevanje konsekutivnega tolmačenja
  Pogled iz prakse
  Helena Biffio Zorko
 • Spremljanje napredka študentov pri simultanem tolmačenju
  Jana Zidar Forte
 • Status konferenčnega tolmača v Sloveniji
  Lara Vidmar
 • Tolmačenje v institucionalnem okolju
  Romana Mlačak
 • Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti
  Vojko Gorjanc
 • Tolmačenje za skupnost v Sloveniji s kritično analizo diskurza
  Alenka Morel
 • Položaj tolmača in usmerjenost njegovega pogleda v medicinskem okolju
  Nike K. Pokorn, Lars Felgner, Marko Pokorn, Blanka Kores Plesničar, Uroš Ahčan
 • Potrebe po tolmačenju za skupnost pri južnoslovanskih jezikih v Sloveniji
  Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj Hadži
 • Med dvema ognjema
  Tolmačenje na kriznih območjih
  Rok Chitrakar
 • Spremna beseda
  Vojko Gorjanc
 • Kazalo vsebine
 • Stvarno kazalo
 • Imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vojko Gorjanc, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Vojko Gorjanc is full professor. 

Forthcoming

July 15, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-595-9

Date of first publication (11)

25 September 2013