Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve

Avtorji

Vojko Gorjanc (ed)
Polona Gantar (ed)
Iztok Kosem (ed)
Simon Krek (ed)

Ključne besede:

slovar sodobne slovenščine

Kratka vsebina

V monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve so objavljeni rezultati raziskav, s katerimi so avtorji želeli odgovoriti na nekatera ključna vprašanja pri snovanju koncepta sodobnega slovarja slovenskega jezika, ki bi bil kos izzivom sodobne leksikografije in bi (ponovno) umestil slovensko leksikografsko teorijo in prakso v mednarodni kontekst. Monografija prinaša 32 razprav, ki jih je prispevalo prav toliko avtorjev.

Poglavja

 • Predgovor
  Vojko Gorjanc
 • Daj mi slovar in spremenim ti (jezikovno) skupnost
  Marko Stabej
 • Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika
  Vojko Gorjanc, Simon Krek, Damjan Popič
 • Tehnološka izvedba sodobnega digitalnega slovarja
  Bojan Klemenc, Marko Robnik Šikonja, Luka Fürst, Ciril Bohak, Simon Krek
 • Oblikoslovne informacije v sodobnih slovarskih priročnikih
  Kaja Dobrovoljc
 • Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja
  Kaja Dobrovoljc, Simon Krek, Tomaž Erjavec
 • Normativna informacija v sodobnem slovarju
  Damjan Popič
 • Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja
  Prvi koraki
  Špela Arhar Holdt
 • Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja
  Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Damjan Popič
 • Slovarji in učenje slovenščine
  Tadeja Rozman, Iztok Kosem, Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar
 • Slovarski uporabniki – ustvarjalci
  Ustvarjati v jeziku in z jezikom
  Vesna Mikolič
 • S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja
  Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Ana Zwitter Vitez
 • Gradnja referenčnih korpusov na novo
  Nadgradnja Gigafide
  Nataša Logar
 • Nadgradnja Gigafide
  Spletna besedila
  Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Nataša Logar, Vesna Mikolič
 • Leksikografski proces pri izdelavi spletnega slovarja sodobnega slovenskega jezika
  Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek
 • Jezikovne tehnologije in zapis korpusa
  Tomaž Erjavec, Peter Holozan, Nikola Ljubešić
 • Metamorfoze definicije v francoskem slovaropisju
  Gregor Perko
 • Slovarski zgledi
  Iztok Kosem
 • Homonimija in večpomenskost: od teorije do slovarja
  Polona Gantar
 • Leksikografska orodja za slovenščino: slovnica besednih skic
  Simon Krek
 • Izgovor v slovarju sodobnega slovenskega jezika
  Peter Jurgec
 • Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena«
  Darinka Verdonik
 • Specializirana leksika v splošnem slovarju
  Špela Vintar
 • Luščenje specializiranih izrazov za splošni slovar
  Špela Vintar, Nataša Logar
 • Analiza iskalnih poizvedb na portalu Termania
  Špela Vintar
 • Stilistika in enojezični slovar
  Označevanje jezikovne variantnosti
  Monika Kalin Golob, Polona Gantar
 • Vrednotenjski pomen in pragmatična funkcija v slovarju
  Mojca Šorli
 • Oznake
  Slovarska baza in slovar
  Iztok Kosem
 • Besedne vrste v slovenskem jeziku
  Robert Grošelj
 • Problematika veznika kot besedne vrste v enojezičnem slovarju
  Agnes Pisanski Peterlin
 • Členek v slovenskem jezikoslovju in slovarju
  Tatjana Balažic Bulc
 • Potencial množičenja v sodobni leksikografiji
  Darja Fišer, Jaka Čibej
 • Množičenje za slovar sodobnega slovenskega jezika
  Darja Fišer, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Damjan Popič, Tomaž Erjavec
 • Literatura
 • Spletni jezikovni viri
 • Seznam avtorjev
 • Imensko kazalo
 • Iz recenzij

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

August 17, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-975-9