Iz zgodovine slovenskega besedotvorja

Avtorji

Ada Vidovič Muha
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovensko besedotvorje

Kratka vsebina

Analizirano gradivo v predstavljenem obsegu odpira dva problemska sklopa: normativnost besedotvorja, kot jo izkazujeta za besedotvorno poimenovalnost relevantna besedotvorna postopka, izpeljevanje – prevladujoči postopek v slovanskih jezikih, torej tudi v slovenščini – in zlaganje, prevladujoči postopek v nemščini; strukturno-pomenske posebnosti tvorjenk, se pravi predvsem besedotvorna morfematika, kjer gre za relevantnost besedotvornih postopkov, izbire obrazilnih morfemov glede na pomen, izrazno podobo, tudi premenjenost (alternacijo) in distribucijo glede na podstavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

May 6, 2019

Kategorije