Slovenistika

60 Titles

Vse knjige

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt (ed), Simon Krek (ed)
February 5, 2024
Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (ed)
November 22, 2023

Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Sašo Jerše (ed), Mateja Gaber (ed)
September 28, 2023

Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Tone Smolej (ed)
September 14, 2023
Hungarologica Labacensia 1

Študije slovensko-madžarskih odnosov

Jutka Rudaš (ed), Hotimir Tivadar (ed)
May 12, 2023

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023

Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Monika Kavalir (ed), Marija Milavec Kapun (ed)
April 3, 2023
Historia 40

Dismembered Slovenia

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 3, 2023

O Poljakih in Slovencih – v krogu jezikovno-kulturnih stereotipov

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska
June 24, 2022

Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini

Lucien Tesnière; Mojca Schlamberger Brezar (prevod in uvod k slovenski izdaji)
June 1, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021

Izzivi kontrastivnega jezikoslovja

Vesna Požgaj Hadži (ed)
October 1, 2021

Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki

Mateja Pezdirc Bartol
September 22, 2021

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
July 29, 2021
Acta comparativistica Slovenica 5

V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Matic Kocijančič (ed)
July 14, 2021

Slovensko leksikalno pomenoslovje

Ada Vidovič Muha
June 30, 2021
Acta comparativistica Slovenica 6

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Evald Koren; Seta Knop (urednica); Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021

Moč in nemoč knjižnega jezika

Ada Vidovič Muha
June 22, 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021

Gledališče upora

Aldo Milohnić
March 5, 2021

A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
December 30, 2020

Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek
August 28, 2020

Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop

Iztok Kosem, Mojca Stritar, Sara Može, Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt, Tadeja Rozman
July 24, 2020

Slovenski govorni korpus Gos

Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez
July 21, 2020

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar, Iztok Kosem
July 16, 2020

Intercomprehensio Slavica

Roland Marti (ed), Patrice Pognan (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
July 8, 2020

Na vzhod! LGBTQ+ književnost v vzhodni Evropi

Andrej Zavrl (ed), Alojzija Zupan Sosič (ed)
April 8, 2020

Govor v pedagoški praksi

Katarina Podbevšek (ed), Nina Žavbi (ed)
January 7, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019

Dialogu naproti

Vesna Požgaj Hadži (ed), Marko Ljubešić (ed), Jerica Ziherl (ed)
June 6, 2019

Iz zgodovine slovenskega besedotvorja

Ada Vidovič Muha
May 6, 2019

Beatin dnevnik: Roman

Lujiza Pesjakova; Urška Perenič
April 30, 2019

OHK FF Prešerna na ogled postavi: Bibliografija monografskih publikacij v knjižnicah OHK FF

Kristina Pritekelj, Urška Skalicky, Metka Šorli
February 11, 2019

Prostor in čas v frazeologiji

Erika Kržišnik (ed), Nataša Jakop (ed), Mateja Jemec Tomazin (ed)
July 17, 2018