Dialogu naproti

Avtorji

Vesna Požgaj Hadži (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Marko Ljubešić (ed)
Univerza Juraja Dobrile v Pulju, Filozofska fakulteta
Jerica Ziherl (ed)
Muzej − Museo Lapidarium, Novigrad-Cittanova

Ključne besede:

Mirjana Benjak, zbornik

Kratka vsebina

Zbornik prispevkov Dialogu naproti je skupni projekt treh institucij, ki že desetletja sodelujejo na znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in kulturnem področju, to so Filozofska fakulteta Univerze Jurja Dobrile v Pulju, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Muzej – Museo Lapidarium v Novigradu-Cittanovi. Zbornik je posvečen hrvaški znanstvenici in univerzitetni profesorici Mirjani Benjak ob priložnostni obletnici – praznovanju njenega sedemdesetega rojstnega dne. Prav naša slavljenka je vez med tremi omenjenimi ustanovami. Njeno znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo ni povezano samo z njeno matično Filozofsko fakulteto Univerze Jurja Dobrile v Pulju, ampak tudi z Novigradom-Cittanovo, v katerem je, njegova spoštovana meščanka, družbeno in kulturno angažirano sodelovala pri številnih kulturoloških in mestnih projektih in s tem prispevala k prepoznavnosti domačega mesta v Istri in drugod. Poleg tega je Mirjana Benjak desetletja plodno sodelovala z različnimi znanstveniki/strokovnjaki s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, o čemer priča več znanstvenih del in nekaj izdanih skupnih monografij.

Poglavja

 • Uvodna beseda
  Vesna Požgaj Hadži, Marko Ljubešić, Jerica Ziherl
 • Mirjana Benjak
  Dragutin Rosandić, Vesna Požgaj Hadži, Marko Ljubešić
 • Bibliografija prof. dr. sc. Mirjane Benjak
  Marko Ljubešić
 • Poslanica Mirjani Benjak
  Nives Opačić
 • Naši ljubezni do Mirjane Benjak
  Sanja Beba Bosnić
 • Mirjana Benjak v Sloveniji
  Vesna Požgaj Hadži
 • Na marginah Zbornika
  Jerica Ziherl
 • Kaj nam sporočajo učbeniki?
  Tatjana Balažic Bulc
 • Zrcaljenje raznojezičnosti v večjezičnem okolju: primer raziskave v slovenskem delu Istre
  Neva Čebron
 • Z sela u selo – popriko
  Mirjana Doblanović Pekica
 • Modeli komunikacijskega pouka v slovenski didaktiki književnosti
  Boža Krakar Vogel
 • Metodični prispevek diplomskih del pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Benjak
  Marko Ljubešić
 • Dež, sonce, trava, rosa – o učenju in poučevanju naglasov v hrvaškem jeziku
  Blaženka Martinović, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić
 • Romantična poetika Petra Preradovića (1818–1872) – afirmacija njegove poezije v šoli
  Milorad Nikčević
 • Vzgoja za medkulturnost – odprto vprašanje današnje družbe
  Elvi Piršl
 • Medkulturni in domovinski projekti pri pouku hrvaškega jezika
  Teana Tomažin
 • Plakat pri projektnem pouku
  Irena Vodopija, Dubravka Smajić
 • Jezik in pravopis bujskega tednika Hrvatski glas
  Teodora Fonović Cvijanović, Majda Čolak, Vanessa Vitković Marčeta
 • Jezik(osl)ovna ideologija in jezikovna diskriminacija
  Vojko Gorjanc
 • O umetnosti in estetiki pri Gillesu Deleuzu
  Matija Jelača
 • Dve pesmi Marine Cvetajeve in Ane Ahmatove: diskurzivna konstrukcija ženskosti
  Marina Katnić-Bakaršić
 • Sojezičje: utopija ali resnična možnost?
  Marko Stabej
 • Treba je misliti tudi na koristnost jezika (o jezikovnem poslanstvu Marka Pohlina)
  Đurđa Strsoglavec

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

June 6, 2019