Razvoj geografije na Slovenskem

Avtorji

Darko Ogrin (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Geografija na Slovenskem

Kratka vsebina

Zbornik je temeljit, mestoma kritičen, predvsem pa izjemno nazoren in poučen vpogled v razvoj geografije na Slovenskem ter širše. Z monografijo si slovenska geografija nastavlja ogledalo, v katerem se zrcali široka paleta stoletnih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in pedagoških dosežkov pa tudi opominov, kje bi lahko naredili še več oziroma se hitreje odzvali na aktualne razmere v družbi. Prav tovrstne refleksije dajejo monografiji, poleg ostalih prvič predstavljenih vsebin, dodatno vrednost. Knjiga predstavlja tudi dragocen vir za iskanje korenin sodobne geografske misli, za samozavestno umeščanje stroke v sistem znanosti in interdisciplinarnega povezovanja, predvsem pa njenega pomena pri prepoznavanju in razlagi soodvisnosti narave in družbe ter vzrokov za aktualne globalne neenakosti.

Poglavja

 • Predgovor
  Darko Ogrin
 • Geografska misel od antike do 19. stoletja
  Darko Ogrin
 • Razvoj moderne geografije v 19. in začetku 20. stoletja
 • Šolska geografija na Slovenskem do 2. svetovne vojne
  Rožle Bratec Mrvar
 • Študij geografije na Univerzi v Ljubljani
 • Zaključne misli – geografija v perspektivi družbenega razvoja v 21. stoletju
  Boštjan Rogelj
 • Povzetek
 • Summary
 • Viri in literatura
 • Kazalo slik
 • Kazalo preglednic

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

23 September 2019

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Date of first publication (11)

2019-09-23

Kako citirati

Ogrin, D. (Ed.). (2019). Razvoj geografije na Slovenskem. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610602385