Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino – korpusni pristop

Avtorji

Adriana Mezeg
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

polstavki, francoščina, slovenščina, prevajanje, korpus FraSloK, Adriana Mezeg

Kratka vsebina

Pričujoča monografija obravnava rabo polstavčnih struktur v francoščini in pri­naša kontrastivno analizo prevajanja tovrstnih struktur v slovenščino. Raziskava izhaja iz praktičnih težav, ki se pojavljajo pri poučevanju francoskega jezika in prevajanju iz francoščine v slovenščino, in iz pomanjkanja strokovnih in znanstve­nih virov za francoščino v kombinaciji s slovenščino, ki bi temeljito obravnavali skladenjske, semantične, stilistične in druge razlike med omenjenima jezikoma in ponujali strategije za uspešno francosko-slovensko medjezikovno posredovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

March 3, 2020

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije