Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije

Avtorji

Agnes Pisanski Peterlin (ed)
Mojca Schlamberger Brezar (ed)

Ključne besede:

prevodoslovne in kontrastivne raziskave, teoretično in aplikativno opisovanje jezik

Kratka vsebina

V monografiji so zbrane najnovejše prevodoslovne in kontrastivne raziskave, ki dejavno prispevajo k teoretičnemu in aplikativnemu opisovanju jezika. Avtorji se trudijo za slovenjenje prevodoslovnih in jezikoslovnih terminov, hkrati pa ustvarjajo okolje za primerjave med jeziki, v katerem zaživijo v slovenski slovnici marsikdaj prezrti mednarodni izrazi, ki bi jih po tradiciji moral poznati in upoštevati tudi vsak moderno usmerjen jezikoslovec. 

 

Poglavja

 • Uvodnik
  Agnes Pisanski Peterlin, Mojca Schlamberger Brezar
 • »Vremenska« vezljivost slovenskih in italijanskih padavinskih glagolov
  Robert Grošelj
 • Kontrastivni vidiki prevajanja italijanskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino: korpusna analiza gerundija
  Tamara Mikolič Južnič
 • Francoski gerundijski polstavek in njegove ustreznice v prevedeni slovenščini
  Adriana Mezeg
 • Subjektivnost v izbiri vidskih oblik v angleščini in slovenščini
  Silvana Orel Kos
 • Nekaj razlik v rabi glagolskih časov na primeru jezikovnega para nemščina-slovenščina
  Ada Gruntar Jermol
 • Glagolski vid v slovenščini in francoščini – koliko različnih oblik ima lahko ista vsebina
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Semantične in pragmatične razsežnosti slovenskega in francoskega besedotvorja
  Gregor Perko
 • Nekaj pogledov na rabo vejice v slovenščini in francoščini
  Sonia Vaupot
 • Korpusna raziskava rabe vzročnih in pojasnjevalnih povezovalcev v prevodih iz angleščine in italijanščine
  Nataša Hirci, Tamara Mikolič Južnič
 • Nagovor bralca v angleških, slovenskih in prevedenih poljudnoznanstvenih člankih: medkulturna retorična primerjava
  Agnes Pisanski Peterlin
 • Anaforični samostalniki v korpusu tolmačenih in prevedenih govorov
  Simona Šumrada
 • Nominalizacija kot slovnična metafora v predlogih raziskovalnih projektov v slovenščini in angleščini: kontrastivna in prevodoslovna analiza
  Martina Zajc
 • Raba stilemov na trženjskih spletnih straneh v slovenščini in angleščini
  Martin Grad
 • Kontrastivni premiki – žanrski zamiki
  Urša Vogrinc Javoršek
 • Večjezični semantični leksikoni skozi kontrastivno prizmo
  Darja Fišer
 • Luščenje in analiza slovenskih in angleških definicij v Korpusu jezikovnih tehnologij
  Senja Pollak
 • Kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 17, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-237-979-7