Contrastive analysis in discourse studies and Translation / Analyse contrastive de discours et Traduction / Kontrastive diskurzanalyse und Translation

Avtorji

Mojca Schlamberger Brezar (ed)
David Limon (ed)
Ada Gruntar Jermol (ed)

Ključne besede:

prevodoslovja in prevodoslovno usmerjene kontrastivne analize

Kratka vsebina

Monografija prinaša članke s področja prevodoslovja in prevodoslovno usmerjene kontrastivne analize v treh jezikih. Razdeljena je v dva dela, v prvem delu so zbrane prevodoslovno usmerjene diskurzivne študije, v drugem delu pa članki o tolmačenju in prevajanju književnosti z različnih prevodoslovnih vidikov. Raziskave temeljijo na veliki količini obdelanega večjezičnega gradiva bodisi v obliki splošno dostopnih korpusov bodisi narejenih v ta namen. Poleg kvantitativne analize podajajo tudi kvalitativne poglede na obravnavano tematiko, kar je še posebej dragoceno za potencialne naslovnike. Glede na trenutno stanje v preučevanju jezika in prevajalski stroki menimo, da je knjiga dragocen prispevek za vse, ki se že ukvarjajo z jezikoslovjem in prevajanjem ali pa se za to usposabljajo. Nikakor ne ponuja enostranskih rešitev za prevodne probleme, spodbuja pa k razmišljanju o njih in podaja nove poglede na tematike, ki so v jezikoslovju in prevodoslovju vedno aktualne. 

Poglavja

 • Contents
 • Uvod
  Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol
 • Aspekt vs. Aktionsarten - ein deutsch-slowenischer Vergleich
  Ada Gruntar Jermol
 • La préfixation préverbale en slovène et l’expression de l’aspect verbal
  Gregor Perko
 • Slovene and English word order from a translation perspective
  David Limon
 • Sentence-initial adversative connectives in Slovene-English translation of academic discourse:
  A corpus study
  Agnes Pisanski Peterlin
 • Anything but simple? Adversative connectors between English and Slovene
  Nataša Hirci, Tamara Mikolič Južnič
 • Nominalization in literary texts:
  A corpus-based study of contrastive and translational aspects
  Tamara Mikolič Južnič
 • Ordre des mots en français et en slovène: entre la position grammaticale fixe et structure informationnelle
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Les constructions détachées nominales en français et en slovène
  Adriana Mezeg
 • Addressing web users: a case study of Slovene and English promotional websites
  Martin Grad
 • Referential explicitation in intermodal corpus
  Simona Šumrada
 • Contrastive stylistics of toponymic representation in translation:
  Comments and recommendations
  Donald Reindl
 • Sur l’alternance des modes indicatif et subjonctif dans les relatives restrictives en français: analyse sémantique et équivalents macédoniens
  Irina Babamova
 • Slovene and Swedish translation equivalents of the English passive in two discourse types
  Jaka Čibej, Silvana Orel Kos
 • Reported speech in English and Slovene news items
  Silvana Orel Kos
 • De l’écrit ou du parlé? Analyse contrastive des discours oraux français et slovènes
  Jana Zidar Forte
 • Er streckte ihr die Zunge raus und sie drehte ihm eine lange Nase:
  Zur Übersetzung von Kinegrammen in der Jugendliteratur
  Urška Valenčič Arh
 • Die Bibelübersetzung als Konfliktzone im volkssprachlich-lateinischen Mittelalter:
  Eine komparative Analyse von deutsch-slowenischen Übersetzungen
  Vlasta Kučiš
 • Translation of terms of address in postcolonial novels in English
  Nina Grahek Križnar
 • Stylistic shifts in translation of fiction into Slovene:
  Is literary fiction translated differently from popular fiction?
  Marija Zlatnar Moe
 • Diffusion de la littérature québécoise dans les pays de l’ex-Yougoslavie
  Metka Zupančič, Sonia Vaupot
 • Index

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 17, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije