Slovenski govorni korpus Gos

Avtorji

Darinka Verdonik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ana Zwitter Vitez
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper

Ključne besede:

govorjena slovenščina, govorjeni diskurz, korpusi, govorne situacije

Kratka vsebina

Korpus govorjene slovenščine Gos je nastal po desetletju razmišljanj in priprav, potem ko je našel svoje mesto v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Pri njegovem snovanju smo sledili trem ciljem: (1) zajeti vzorčne primere različnih govornih situacij in različnih govorjenih diskurzov; (2) zajeti govorjeni diskurz demografsko reprezentativnega vzorca govorcev slovenskega jezika; (3) zajeti predvsem tiste govorne situacije, v katerih so uporabniki jezika najbolj pogosto produktivno-receptivno udeleženi. Korpus je dostopen prek spletnega iskalnika – konkordančnika, ki je postavljen na spletnem mestu www.korpus-gos.net.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

July 21, 2020

Kategorije