Sporazumevanje

10 Titles
 Sporazumevanje

Vse knjige

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Špela Arhar Holdt (ed), Simon Krek (ed)
February 5, 2024

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021

Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Simon Krek
December 30, 2020

Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek
August 28, 2020

Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop

Iztok Kosem, Mojca Stritar, Sara Može, Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt, Tadeja Rozman
July 24, 2020

Slovenski govorni korpus Gos

Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez
July 21, 2020

Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar, Iztok Kosem
July 16, 2020