Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih

Avtorji

Gorazd Kovačič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

sociologija, Prezentizem, bolniško nadomestilo, samozaposleni

Kratka vsebina

Monografija empirično preučuje prezentizem (delo v stanju bolezni) samozaposlenih, njegove vzroke in posledice. Zlasti se osredotoča na problem nemožnosti koriščenja kratkotrajnih bolniških staležev zaradi odsotnosti zavarovalnega kritja bolniškega nadomestila v prvih 30 delovnih dneh. Za ta problem v predzadnjem poglavju razvije, utemelji in finančno ovrednoti predlog sistemske rešitve v obliki novega obveznega zavarovanja. V zadnjem poglavju predstavi njegovo evalvacijo na podlagi pogovorov s predstavniki deležniških organizacij in oceni politične možnosti za njegovo uvedbo.

Poglavja

 • Uvod
 • Sociološki pogled na prekarnost
  Eva Juren, Gorazd Kovačič, Dejan Navodnik, Sara Rihtaršič, Minea Rutar, Simona Zupanc , Žiga Žunec
 • Vpliv prekarnega dela na zdravje
  Maida Beganović
 • Ekonomska teorija obveznega zdravstvenega zavarovanja
  Klemen Polič, Emina Vejseloska
 • Položaj samozaposlenih oseb v Slovenij
  Polona Glušič, Gorazd Kovačič, Eneja Rusjan
 • Analiza rezultatov ankete
  Maida Beganović, Eva Juren, Gorazd Kovačič, Dejan Navodnik, Klemen Polič, Sara Rihtaršič, Minea Rutar, Emina Vejseloska, Simona Zupanc , Žiga Žunec
 • Analiza intervjujev
  Simona Zupanc
 • Predlog dodatnega zdravstvenega zavarovanja za hitrejše kritje bolniškega denarnega nadomestila samozaposlenih
  Gorazd Kovačič
 • Deležniška evalvacija predloga dodatnega zdravstvenega zavarovanja in ocena izvedljivosti
  Gorazd Kovačič
 • Povzetek
 • Summary

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

September 15, 2020

Kategorije