100 let germanistike na Slovenskem

Avtorji

Urška Valenčič Arh (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Irena Samide (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

germanistika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Kratka vsebina

Monografija 100 let germanistike na Slovenskem prinaša celovit pregled razvoja germanistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prva predavanja na germanski filologiji so se začela leta 1920. Monografija je razdeljena na tri dele. Prvi del, historia, prinaša poglobljeno zgodovino oddelka o prvih dvajsetih letih germanistike, ki jih je krojil nestor germanistike Jakob Kelemina. V nadaljevanju je predstavljen razvoj oddelka po letu 1945. Nekdanji Seminar za germansko filologijo se je sčasoma preoblikoval v Oddelek za germanske jezike in književnosti in leta 1998 dokončno v Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Drugi del monografije, praesentia, se posveča razvoju posameznih kateder, lektoratoma za nizozemski in švedski jezik ter prikazu knjižnice. Poleg predavateljic in predavateljev od ustanovitve oddelka do danes so zajeti tudi projekti, mednarodne povezave in obštudijsko delovanje študentk in študentov. Tretji del, memoria, je namenjen vsem, ki so v svojih spominih obudili ali soustvarjali študij germanistike v preteklosti.

Poglavja

 • Prvih 100 let
  Urška Valenčič Arh, Irena Samide
 • Vzpon in padec germanske filologije na Univerzi v Ljubljani – od 1919 do 1949
  Neva Šlibar
 • Od germanistike do germanistike: pot v samostojnost 1950–2019
  Neva Šlibar
 • Oddelek se predstavi
  Urška Valenčič Arh, Irena Samide, Neva Šlibar, Marija Javor Briški, Mira Miladinović Zalaznik, Špela Virant, Stojan Bračić, Anita Srebnik, Mita Gustinčič Pahor, Brigita Kosevski Puljić, Neja Čop, Johann Georg Lughofer, Tina Štrancar, Marjana Benčina
 • Spominjanja
  Urška Valenčič Arh, Stojan Bračić, Brigita Kosevski Puljić, Uršula Krevs Birk, Madeline Held, Horst Ehrhardt, Heidrun Thomas, Katarina Bogataj-Gradišnik, Helena Spanring, Angelika Hribar, Käthe Nina Grah , Kasilda Bedenk, Marjana Benčina, Matjaž Birk, Vida Jesenšek, Vesna Kondrič Horvat, Alja Lipavic Oštir
 • Povzetek
 • Zusammenfassung
 • Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

16 September 2020

Kako citirati

Valenčič Arh, U., & Samide, . I. (Eds.). (2020). 100 let germanistike na Slovenskem. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610605263