Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Avtorji

Jurij Fikfak (ed)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
Božidar Jezernik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

dediščinjenje, dediščinski status, spomeniki, zgodovinske interpretacije, komemoracije stoletnice prve svetovne vojne

Kratka vsebina

V okviru raziskovalnega projekta Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije smo obravnavali procese dediščinjenja, produkcijo in spremembo dediščinskega statusa objektom, spomenikom, spomeniškim parkom/potem ali krajinam ter dediščinsko-razvojne usmeritve, predvsem v kontekstu komemoracije stoletnice prve svetovne vojne. Dediščina se glede na različne silnice ves čas spreminja, zato smo prepričani, da je govor o dediščini pravzaprav govor o kontekstih, v katerih se ta vzpostavlja, uporablja, razvija, selekcionira, ureja, osmišlja in dopolnjuje, a tudi zapostavlja, uničuje in včasih rekonstruira ter celo izumlja.

Fokus naših raziskav je bil osredotočen na spomenike, kraje spomina in poti (spominska obeležja, pokopališča, cerkve itd.), nastale med vojno ali so bili pozneje oblikovani kot spomin nanjo. Ugotavljali smo časovno dinamiko nastajanja, propadanja in promoviranja spomenikov ter njihove različne zgodovinske interpretacije, ki so predvsem v času po »hladni vojni« poleg spominske funkcije imele tudi funkcijo mednarodnega povezovanja v Evropi in turistično-ekonomsko funkcijo.

Poglavja

 • Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije
  Jurij Fikfak, Božidar Jezernik
 • Dediščina vojaških pokopališč, kapelic, spomenikov in spominskih znamenj prve svetovne vojne na Slovenskem
  Vito Hazler
 • Spomeniki padlim v prvi svetovni vojni na Kočevskem v luči povojnih razmer
  Anja Moric
 • Vojne rane se celijo počasi
  Božidar Jezernik
 • Spominska krajina in dediščina prve svetovne vojne v Julijskih Alpah
  Jaka Repič
 • Dediščina soške fronte v luči heterotopij, utopij in drugih »drugih prostorov«
  Boštjan Kravanja
 • Evropeizacija in lokalizacija komemoracij ob stoletnici prve svetovne vojne
  Tatiana Bajuk Senčar
 • Izpodbijana junaka – Gavrilo Princip in Rudolf Maister kot subkulturni ikoni
  Mitja Velikonja
 • Maistrovo stoletje: od vojaka do mita
  Peter Simonič
 • Odmevi sarajevskega atentata: sodobne reinterpretacije Gavrila Principa v povojni Bosni in Hercegovini
  Alenka Bartulović
 • Staroverci in prva svetovna vojna: poskus zasuka časovnice. Kaj je novega o vojni?
  Miha Kozorog

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

January 22, 2021