Izobraževalna politika: globalni in lokalni procesi

Avtorji

Vera Spasenović
Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija
Klara Skubic Ermenc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nada Colnar

Ključne besede:

izobraževalna politika kot polje javnega delovanja, raziskovanje izobraževalne politike, globalizacija, transfer izobraževalnih politik

Kratka vsebina

Monografija na sistematičen, pregleden in kritičen način pristopa k obravnavi temeljnih sodobnih raziskovalnih vprašanj na področju mednarodnega in primerjalnega raziskovanja izobraževanja. Avtorica se opira na najbolj referenčne avtorje s tega področja, njihove razmisleke predstavlja na objektiven način, sooča različne argumente in se do njih kritično in argumentirano opredeli. Slog pisanja je znanstveno korekten in koncizen ter hkrati dostopen. Knjigo dela dostopnejšo širšemu bralstvu, tako študentom in strokovnjakom na področju izobraževanja kot uradnikom in odločevalcem. Slednje je izjemnega pomena v sodobnem času, ki ga zaznamuje velika vpetost nacionalnih politik izobraževanja v mednarodne trende. Prenašanje politik je izjemno težavna dejavnost, ki ima lahko številne nezaželene učinke, zato pri razvoju in vodenju sistema izobraževanja ne gre več brez poznavanja temeljnih zakonitosti tega prenosa.

Monografija je prevod izvirnika, ki j v srbskem jeziku izšel na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

April 22, 2021