Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji

Avtorji

Juš Škraban
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Uršula Lipovec Čebron
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

medkulturna mediacija, zdravstvene ustanove, jezikovne in kulturne ovire, tolmačenje, kulturno posredništvo, zagovorništvo, usposabljanje

Kratka vsebina

Monografija je posvečena medkulturni mediaciji, ki jo lahko opredelimo kot posebno stroko, namenjeno premoščanju jezikovnih, kulturnih in drugih ovir v različnih javnih ustanovah, vključno z zdravstvenimi. Medkulturna mediacija se v Sloveniji uveljavlja predvsem v zdravstvenih ustanovah, ki so kot odziv na številne jezikovne in kulturne nesporazume med tujejezičnimi pacienti in zdravstvenimi delavci začele s postopnim zaposlovanjem medkulturnih mediatork. Avtorja sledita procesu vpeljevanja medkulturne mediacije v zdravstvene ustanove, pri čemer njuna analiza izhaja iz večletnega sodelovanja v projektih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter iz terenske raziskave, ki je potekala med letoma 2018 in 2019. Raziskava je obsegala 15 individualnih in 15 skupinskih polstrukturiranih intervjujev z medkulturnimi mediatorkami, ki delajo v različnih krajih Slovenije. Čeprav v Sloveniji že obstajajo nekatere študije medkulturne mediacije, je to prva znanstvena monografija, ki podaja temeljen premislek o nalogah medkulturne mediacije v zdravstvu.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

22 April 2021

Kako citirati

Škraban, J., & Lipovec Čebron, U. (2021). Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji: Vol. Zupaničeva knjižnica, št. 50. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604402