Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari: okupacijske meje v Prekmurju 1941–1945

Avtorji

Darja Kerec
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Ključne besede:

Slovenija, druga svetovna vojna, Délvidék, Kraljevina Jugoslavija, administrativni ukrepi, deportacija, internacija

Kratka vsebina

Pred napadom Nemčije na Jugoslavijo (6. april 1941) je bilo Prekmurje po trianonski pogodbi del Kraljevine SHS oz. Jugoslavije. Skupaj z Bačko, Baranjo, Banatom in Medžimurjem je pojmovno tvorilo entiteto, ki so jo Madžari poimenovali Južne pokrajine (Délvidék). Z začetkom vojne in diplomatskimi pogajanji so Madžari uspeli pridobiti leta 1920 izgubljeno Prekmurje. Kljub prijateljski pogodbi med Jugoslavijo in Madžarsko je slednja klonila pod pritiskom Nemčije in prelomila dáno obljubo o vrnitvi trianonskih ozemelj.

Publikacija izhaja iz raziskave Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, krajše imenovane Okupacijske meje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

May 6, 2021

Zbirka