Obmejni trikotnik: okupacijske meje med Idrijo, Žirmi in Polhograjskimi Dolomiti, 1941–1945

Avtorji

Maja Vehar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Peter Mikša
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Slovenija, druga svetovna vojna, raznarodovanje, obmejno območje, mejna infrastruktura

Kratka vsebina

Osrednja zgodba pričujoče knjige je druga svetovna vojna, ki predstavlja enega izmed najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Slovenci so bili razdeljeni med štiri okupacijske režime – nemškega, italijanskega, madžarskega in režim Neodvisne države Hrvaške. V vseh so se srečali z različnimi raznarodovalnimi pritiski, od tistih v kulturi do tistih, s katerimi so želeli slovenski narod tudi fizično uničiti. Knjiga se osredotoča na vprašanje, kako so ljudje živeli ob novih okupacijskih mejah na Slovenskem – teh je bilo skupno prek 660 kilometrov.

Publikacija izhaja iz raziskave Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, krajše imenovane Okupacijske meje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

May 7, 2021

Zbirka