Li 理: Struktura kot temeljna epistemiološka paradigma tradicionalne kitajske filozofije

Avtorji

Jana S. Rošker
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

tradicionalni kitajski koncept strukture (li 理), kitajska filozofija, strukturalizem

Kratka vsebina

Pričujoča monografija je nastala kot rezultat podrobnega raziskovanja tradicionalnega kitajskega koncepta strukture (li 理) in pokaže, da je le-ta merodajno sooblikoval vrsto izhodišč, ki sodijo k najrazličnejšim vsebinsko divergentnim diskurzom kitajske idejne zgodovine. Avtorica pri tem izhaja iz hipoteze, po kateri lahko ta koncept označimo za eno osnovnih paradigem, ki so opredeljevale teoretske osnove tradicionalne kitajske miselnosti. V tem okviru lahko kitajsko filozofijo obravnavamo kot sklop različnih strukturalističnih teorij, katere je – do določene mere – možno primerjati s strukturalističnimi diskurzi, ki so se v teku 20. stoletja razvili v evro-ameriški teoriji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

June 7, 2021