Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju

Avtorji

Nike K. Pokorn (ed)

Ključne besede:

prevodoslovje, sodobni metodološki pristopi

Kratka vsebina

Monografija Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju skuša predstaviti najsodobnejše metodološke pristope v prevodoslovju in tako pomagati vedno večjemu številu doktorskih študentov na področju prevodoslovja kot tudi vsem drugim raziskovalcem, ki preučujejo to tematiko, pri izbiri metode, ki bo najustreznejša za izbrano področje raziskovanja. Ta prva slovenska predstavitev različnih metod, uporabljenih v raziskavah prevajanja in tolmačenja, združuje prispevke Darje Fišer, Nataše Hirci, Davida Limona, Agnes Pisanski Peterlin, Mojce Schlamberger Brezar, Špele Vintar, Jane Zemljarič Miklavčič in Nike K. Pokorn in tako predstavlja različne pristope k preučevanju neliterarnih in literarnih besedil, sodobne metode preučevanja postopka prevajanja, temeljne smernice pri gradnji in analizi korpusov in analizi govorjenega jezika za potrebe prevodoslovnih raziskav ter prenaša metode, ki so se izvorno razvile v kontrastivni analizi, kontrastivni retoriki in besedilozvrstni analizi, v prevodoslovno raziskovalno delo.

 

Poglavja

 • Uvodne besede k ljubljanskemu pogledu na sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju
  Nike K. Pokorn
 • Sociological and ethnographic approaches to non-literary translation
  David Limon
 • Prevodoslovno proučevanje literarnih prevodov
  Nike K. Pokorn
 • Empirične raziskovalne metode za opazovanje prevajalskega procesa
  Nataša Hirci
 • Gradnja in analiza korpusov za prevodoslovne raziskave
  Špela Vintar, Darja Fišer
 • Raziskovanje govorjenega jezika
  Jana Zemljarič Miklavčič
 • Metodološki postopki v kontrastivnih raziskavah
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Kontrastivna retorika
  Agnes Pisanski Peterlin
 • A genre-based approach to analysis of texts and translations
  David Limon
 • Stvarno in imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 25, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-237-992-6