Slovenske korpusne raziskave

Avtorji

Špela Vintar (ed)

Ključne besede:

korpusno jezikoslovje

Kratka vsebina

Monografija Slovenske korpusne raziskave prinaša pestro paleto raziskav s področja korpusnega jezikoslovja, ki se je v slovenskem raziskovalnem prostoru ne le dododbra uveljavilo, ampak postalo eno bolj aktivnih področij jezikoslovnih raziskav. Ob leksikalnih, leksikalnosemantičnih in terminoloških razpravah je v monografiji vrsta študij s področja analize diskurza, ki z metodološkim aparatom korpusnega jezikoslovja na različne načine analizirajo in interpretirajo značilnosti govorjene in pisne komunikacije. Nenazadnje pa monografija prinaša tudi vrsto kontrastivnih in prevodoslovnih raziskav, ki odpirajo diskusijo o medkulturni komunikaciji skozi prevod in prevodni proces. 

Poglavja

 • Kazalo vsebine
 • Uvodnik
  Špela Vintar
 • Slikar slika, slikarka ilustrira?
  Vprašanje ženskih poimenovanj oseb v opisu sodobne slovenščine
  Katja Grabnar
 • Luščenje terminologije iz angleško-slovenskih vzporednih in primerljivih korpusov
  Špela Vintar
 • Pozicija konektorjev v makrostrukturi znanstvenega članka
  Tatjana Balažic Bulc
 • Izražanje osebnosti v akademskem diskurzu: primerjava rojenih in tujih govorcev angleščine
  Martin Grad
 • Vpliv komunikacijskih žanrov na rabo diskurznih označevalcev
  Darinka Verdonik
 • Semantično označevanje korpusov
  Darja Fišer
 • Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus
  Tamara Mikolič Južnič
 • Se za strukturiranje besedila v prevodih uporabljajo drugačni elementi kot v izvirnikih?
  Korpusna analiza medpovednega in medstavčnega in
  Agnes Pisanski Peterlin
 • Med tolmačenim in pisnim prevodom
  Simona Šumrada
 • Stvarno in imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 17, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-237-361-0