Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminografija

Avtorji

Špela Vintar

Ključne besede:

strokovno izrazje, terminološka veda, strokovni korpusi, terminološki slovarji

Kratka vsebina

Knjiga predstavlja sodoben priročnik za vse, ki se v takšni ali drugačni obliki ukvarjajo s strokovnim izrazjem. Avtorica jedrnato predstavi teoretična izhodišča terminološke vede, ki se že v temeljih korenito razlikuje od splošnega besedoslovja, opisani pa so tudi postopki tvorjenja novih poimenovanj v slovenščini, pojav terminoloških variacij in vpliv globalnih jezikov na slovensko terminotvorje. V drugem delu se knjiga posveča računalniškim metodam, ki nam pomagajo pri zajetju terminologije določenega strokovnega področja in njenem opisu. Podrobno so opisana načela gradnje strokovnih korpusov, predstavljene so statistične metode za obdelavo besedil in interpretacijo rezultatov, nazadnje pa tudi programska orodja za izdelavo terminoloških slovarjev.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

July 15, 2018

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-237-988-9