Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina: uvod v slovensko etnomitologijo

Avtorji

Bojan Baskar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

gradnja imperija, gradnja nacije oziroma »narodotvorje«, slovenska nacionalna identiteta, imperialna zapuščina

Kratka vsebina

Osrednja teza pričujoče knjige je, da gradnja imperija (empire-building) in gradnja nacije oziroma »narodotvorje« (nation-building) nista nasprotna in docela ločena procesa, temveč sta bolj dve plati enega in istega procesa. Imperij in nacionalna država nista čisto nasprotni in nezdružljivi politični obliki, ki negirata druga drugo in ki predhajata drugo obliko ali ji sledita v linearni, nemara celo evolucijski časovni sekvenci. Skladno s tem knjiga zagovarja »eksternalistično« teorijo oblikovanja nacionalne identitete, ki nacionalno identiteto vidi ne kot notranjo, malone organsko rast, temveč kot rezultat interakcij znotraj širših imperialnih okvirov. Predmet knjige je primer slovenske nacionalne identitete in knjiga se zavzema za koncept imperialne zapuščine, ki se pri teoretiziranju procesa izdelovanja nacionalne identitete izkaže za posebno uporabno orodje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

September 22, 2021

Kategorije